GES-verkoston yhteistyö konkretisoituu teemaryhmissä | Greenreality

GES-verkoston yhteistyö konkretisoituu teemaryhmissä

15.12.2017

GES-verkoston yhteistyö konkretisoituu teemaryhmissä

Green Energy Showroom (GES) on Etelä-Karjalassa yrityslähtöisesti toimiva energia- ja ympäristöalan verkosto, joka luo jäsenilleen sekä alueelle kasvua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. GES-verkostoon kuuluu alueella toimivia energia- ja ympäristöalan yrityksiä, alueen kuntia sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksia. Verkostoon kuulu 39 jäsentä ja sitä koordinoi Lappeenrannan kaupungin yrityspalveluyksikkö Wirma.

Green Energy Showroom –verkoston sisällä toimii eri teemojen ympärille kootut kolme alaryhmää: Aurinkofoorumi, Kiinteistöjen energiatehokkuus ja GES-viestinnän teemaryhmä. Myös uusien teemaryhmien perustamisesta on käyty keskusteluja. Verkoston jäsenet ovat ehdottaneet mm. liikenne, digitaalisaatio, älyverkko, kunta ja kiertotalous -teemaryhmien perustamista.

Teemaryhmät ovat avoimia verkoston jäsenille.

 

Aurinkofoorumi

Aurinkofoorumi-teemaryhmän puheenjohtajana toimii Miko Huomo GreenEnergy Finland Oy:stä (GEF). Verkoston jäsenistä ryhmään kuuluvat myös, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, Imatran Seudun Sähkö Oy, Lappeenrannan Energia Oy, Lappeenrannan kaupunki (asuntopalvelu, toimitilat, rakennusvalvonta, ympäristötoimi ja Wirma yrityspalvelut), Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT ja LCA Consulting Oy. Verkoston ulkopuolelta ryhmään kuuluvat Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy, SJV Virtaset Oy sekä muutamia yksittäisiä aurinkoenergia-aktiiveja.

Aurinkofoorumi-teemaryhmä aloitti toimintansa marraskuussa 2016 ja on kokoontunut kolme kertaa. Seuraava kokoontuminen järjestetään kevättalvella 2018. Ryhmän tavoitteena on edistää aurinkoenergian käyttöönottoa alueella sekä pitää Etelä-Karjala aurinkovoiman edelläkävijänä ja työllistävänä osaamiskeskittymänä. Ryhmän toiminnasta sai alkunsa mm. Lappeenrannan energian n. 400 kWp:n aurinkovoimainvestointi, joka toteutetaan aurinkoenergian ostosopimusmallilla (PPA-sopimuksena) Lappeenrannan Toimitilat Oy:n kanssa. Toteutukseen osallistuvat myös GreenEnergy Finland Oy ja Elvera Oy.

 

Kiinteistöjen energiatehokkuus

Kiinteistöjen energiatehokkuus –teemaryhmään, jota vetää Tomi Käiväräinen ISS Proko Oy:stä, kuuluvat GES-verkoston toimijoista myös Assi Group Oy, Granlund Oy, IVH Kampus, Itula Oy, Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy, Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö LOAS, Lappeenrannan Toimitilat Oy, Proheat Oy, Rejlers Oy ja Saimaan ammattikorkeakoulu Saimia. Ryhmä on perustettu keväällä 2016. Seuraavan kerran ryhmä kokoontuu tammikuussa 2018.

Kiinteistöjen energiatehokkuus –teemaryhmässä verkoston yhteistyö ja hyödyt jäsenilleen ovat konkretisoituneet mainiosti. Ryhmällä on ollut tämän vuoden aikana useita jäsenten välisiä yhteisprojekteja. Ryhmää on myös lähestytty useilla mielenkiintoisilla ja myös kansainvälisillä hanke-ehdotuksilla ja niitä viedään ryhmässä eteenpäin.

Teemaryhmässä syntyi tänä talvena neljän GES-yrityksen (Granlund Oy, ISS Proko Oy, Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö ja Proheat Oy) yhteispilotointi LOASin asuinkiinteistökohteeseen. Kyseessä oli lämmöntuotannon perusparannusprojekti, jossa Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö LOASin kahdeksan luhtitalon kohde parannettiin vastaamaan paremmin asukkaiden ja energiatehokkuuden tarpeita. Pilottihankkeesta valmistuu pian myös referenssivideo, jossa kerrotaan projektin etenemisestä ja verkoston luomista yhteistyömahdollisuuksista.

Kiinteistöjen energiatehokkuus –teemaryhmä, Lappeenrannan kaupunki ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT on valittu Euroopan komission Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto (DG REGIO) rahoittamaksi yhteistyöverkostoksi hankkeella Thematic Partnership to Pilot Interregional Innovation Projects. Hankkeen ideana on pilotoida ja testata energiatehokkuuteen ja IoT:iin liittyviä Smart Campus -ratkaisuja kolmella yliopistokampuksella (LUT, Udine ja Trieste) yhdessä yritysten kanssa. Innovaatiokumppanuuksia tullaan tukemaan Komission pilottitoimea varten perustamien eri alojen asiantuntijoista koostuvien työryhmien avulla. Asiantuntijatyöryhmät tarjoavat neuvontaa esimerkiksi EU-rahoituksen hakemiseen ja eri rahoitusmallien yhdistämiseen liittyen. Lisäksi Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) myöntää jokaiselle ryhmälle 200 000 euroa lisäavustusta tulevien projektien laajentamista ja kaupallistamista varten.

 

GES-viestinnän teemaryhmä

Viestinnän teemaryhmä aloitti toimintansa syyskuussa 2017 ja on kokoontunut tähän mennessä kolme kertaa. Ryhmän puheenjohtajana toimii Kirsi Ojapelto Lappeenrannan Energia Oy:stä. Tähän mennessä ryhmään ovat osallistuneet myös GreenEnergy Finland Oy (GEF), Imatran Seudun Sähkö Oy, Lappeenrannan Energia Oy, LCA Consulting Oy, Itula Oy ja Lappeenrannan kaupunki.

Ryhmän tavoitteena on GES-verkoston viestintästrategian valmistelu ja sen toteuttaminen. Tavoitteena on myös alueen tunnettuuteen ja vetovoimaan paraneminen. Viestinnän yhteistyöstä ja toisilta oppimisesta haetaan hyötyjä niin verkostolle kuin sen yksittäisille jäsenillekin. Tällä hetkellä ryhmä koostaa viestinnän vuosikelloa ensi vuodelle ja valmistelee keväälle asukkaille suunnattua tapahtumaa sekä verkoston sisäistä teematapahtumaa. Ryhmä kokoontuu seuraavan kerran tammikuussa 2018.

 

Lue lisää GES-verkostosta: www.greenenergyshowroom.fi