19.11.2021

Greenreality-lupausten teko ohjaa koululaisia toimimaan ilmastoahdistusta vastaan

Ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen toiminta ovat keskeinen osa lappeenrantalaisten koululaisten arkea. Nyt Lappeenrannan kouluissa tehdään Greenreality-lupauksia eli konkreettisia toimia ilmaston hyväksi. Greenreality-lupaus-toiminnan käynnistäminen on yksi kaupungin Green Leaf -vuoden toimenpiteistä.

Sammonlahden koulun kuvataideopettaja ja Greenreality-vastaava Raimo Alaraatikka kertoo, että Greenreality-lupaukset ovat arkipäivän tekoja, joiden kautta nuoret pystyvät vaikuttamaan tulevaisuuteensa.

– Lasten ja nuorten mielissä maailman tulevaisuus herättää jopa ahdistavia mielikuvia. Yksi keino vähentää heidän kokemaansa ahdistusta ilmastosta ja sen tulevaisuudesta on saada yksilöt konkreettisesti toimimaan kestävän kehityksen hyväksi omassa elämässään.

Greenreality-lupaukset voivat olla oppilaan, luokan tai koko kouluyhteisön päättämiä paikallisia tekoja. Sammonlahden koulussa lupauksia ovat tänä syksynä tehneet 7. luokat. Koulun 7D-luokka on luvannut toimia koulun Greenreality-lähettiläänä sosiaalisen kestävän kehityksen hyväksi.

– Oppilaitokset tarjoavat nuorille luontevan ympäristön toteuttaa omaa osaansa ihmiskunnan ja luonnon hyväksi. Greenreality-lupaukset ovat nuorten kokoisia toimia, joita he voivat toteuttaa tässä ja nyt, Alaraatikka kuvailee.

Lupausten tekeminen on arvokas oppimiskokemus

Greenreality-lupaukset on luokiteltu sosiokulttuuriseen, ekologiseen ja ekonomiseen kestävään kehitykseen. Jaottelu perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda2030:n sisältöihin.

Sosiokulttuurisen kestävän kehityksen lupaukset vahvistavat osallisuutta, oman elämän hallintaa ja suvaitsevaisuutta. Ekologinen ulottuvuus opettaa oman toiminnan sopeuttamista luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Taloudellinen kestävä kehitys puolestaan opettaa kohtuullisuutta, vastuullisuutta ja luonnonvarojen säästäväistä käyttöä.

Greenreality-lupausten tekeminen opettaa nuoria toimimaan lupausten mukaisesti. Luokanopettajat ja -ohjaajat tukevat lupausten laatimisessa sekä toteuttamisessa.

– Kun lupausta tehdään, on tärkeää, että ymmärretään lupauksen olevan myös velvoitus tekoihin. Greenreality-lupauksen antamisen painavuutta korostaa se, että lupaus myös julkaistaan alustalla kaikkien nähtäväksi, Alaraatikka toteaa.

Monipuolista materiaalia verkossa

Greenreality-verkkosivustolla on tukimateriaaleja lupausten laatimisen avuksi. Laaditut lupaukset kerätään verkkosivuston lomakkeen kautta näkyville lupauspankkiin. Lupausten toteutumista kuvastaa Greenreality-lupauspuu, joka voimistuu lasten ja nuorten tekemien lupausten ja tekojen kautta. Mitä enemmän kestävän kehityksen tekoja tehdään, sitä vahvemmaksi lupauspuu kasvaa.

Tutustu lisää lupaksiin: https://www.greenreality.fi/greenreality-lupaukset

Lisätietoja:

Lappeenrannan kaupunki

Raimo Alaraatikka, kuvataideopettaja ja Greenreality-vastaava,
Sammonlahden koulu
raimo.alaraatikka(at)edu.lappeenranta.fi

Sanna Laukkanen, Greenreality-palveluiden asiantuntija
p. 050 532 6187, sanna.laukkanen(at)lappeenranta.fi