21.3.2022

Greenreality Network osallistui International Cleantech Network -tapaamiseen Grenoblessa

Etelä-Karjalassa yrityslähtöisesti toimiva energia- ja ympäristöalan verkosto Greenreality Network hyväksyttiin loppuvuodesta 2021 jäseneksi kansainväliseen Cleantech-verkostoon (ICN). Jäsenyydelle on tiukat kriteerit ja kustakin maasta mukaan valitaan vain yksi verkosto. Edellytyksenä on muun muassa laaja jäsenkunta. Jäsenyys on merkittävänä tunnustus kaakkoisen Suomen vihreän sähköistämisen ja ympäristöliiketoiminnan osaamiselle.

8.-11.3.2022 Greenreality Network osallistui Ranskan Grenoblessa järjestettyyn Interational Cleantech Networkin vuosikokoukseen, jossa se pääsi esittäytymään paikalla olleille kansainvälisen verkoston jäsenille.

– Tapaamisessa loimme kontakteja muihin samanhenkisiin verkostoihin maailmalla ja pääsimme tutustumaan laajemmin ICN-verkoston meille tarjoamiin mahdollisuuksiin luoda yrityksillemme kasvua maailmalla, toteaa Greenreality Networkin ohjausryhmän puheenjohtaja Arto Nikkanen.

ICN-verkostoon kuuluu 19 energia- ja ympäristöliiketoimintaan keskittynyttä klusteriorganisaatiota, jotka ovat pääosin eurooppalaisia, mutta mukana on myös jäseniä Etelä-Afrikasta, USA:sta, Kanadasta sekä Argentiinasta. Kaikkiaan jäsenkuntaa edustaa noin 100 julkistoimijaa, 90 tutkimuslaitosta sekä 16 000 yritystä. Yksi ICN:n päätavoitteista on tukea jäsenorganisaatioidensa PK-yritysten kansainvälistymistä. Verkostoa johtaa jäsenten muodostama johtokunta ja sen palveluista vastaa Tanskalainen Clean-verkosto.

ICN:n kautta Greenreality Networkin jäsenyritysten on mahdollista päästä osallistumaan kansainvälisiin projekteihin ja hankkia hankerahoitusta. Konkreettisia mahdollisuuksia jäsenillemme tuo myös Challenge-toiminta, joka nimensä mukaisesti haastaa yrityksiä ympäri maailmaa osallistumaan jonkin määritellyn ongelman ratkaisemiseen ja tuomaan esiin omaa osaamistaan.

ICN tarjoaa jäsenilleen myös Passport-palvelua, jonka avulla helpotetaan yrityksen pääsyä uudelle markkina-alueelle toisen, paikallisen klusteriorganisaation avustuksella. Passport-palvelu voi tarkoittaa yksinkertaisimmillaan esimerkiksi paikallistuntemuksen jakamista tai paikallisen klusterin tarjoamaa lyhytaikaista toimistotilaa yrityksen käyttöön.

Lisätiedot:

Kehittämispäällikkö Markku Mäki-Hokkonen,
Lappeenrannan kaupunki, Greenreality-palvelut
p. 040 569 5515,
markku.maki-hokkonen(at)lappeenranta.fi

Toimitusjohtaja Arto Nikkanen,
Lappeenrannan Energia
p. 0447517211, arto.nikkanen(at)lreoy.fi