3.6.2021

Greenreality Networkin uusi jäsen Fiber-X Finland Oy rakentaa biotekniikan osaamiskeskusta Lemille

Fiber-X Finland Oy syntyi vuonna 2019 kaveriksi ruotsalaiselle Fiber-X AB:lle. Yrityksen toimitusjohtaja Mikko Ruuska tuntee hyvin ruotsalaisen sisaryrityksen vetäjän Heikki Sojakan, jolta hän on oppinut paljon.

- Heikki on kouluttanut satoja paperimiehiä omalla koneellaan, joka hänellä on yrityksessään, Ruuska kertoo.

- Koulutusten ohella hän on ollut mukana noin sadassa tutkimus- ja tuotekehitysprojektissa, joista on syntynyt lukuisia kaupallisia innovaatiota - esimerkiksi olkikuidusta valmistettu olutpullo Carlsbergille.

Koska Sojakalla oli itse asiassa kaksi paperikonetta hallussaan, hän päätti lähettää toisen Ruuskan käytettäväksi Etelä-Karjalaan paljolti samoihin tehtäviin, kuin mitä Ruotsissakin tehdään. Nyt Ruuska aikoo asentaa Lemille Ruotsista tulleen 30 metriä pitkän paperikoneen, jolla hän kehittää uutta teknologiaa bioteollisuuteen.

Kehitteillä uusia kuitumateriaaleja

Fiber-X Finland Oy haluaa löytää vaihtoehtoisia lähteitä metsästä saatavalle sellukuidulle, jotta selluloosan käyttöä muovin korvaajana pystytään tukemaan vaihtoehtoisilla kuitulähteillä.

- Fossiiliperäisiä ja muovituotteita on nyt ryhdytty korvaamaan sellukuidulla, ja sen seurauksena selluloosan kysyntä kasvaa merkittävästi, Ruuska selittää

- Nyt on uhkana sellainen riski, että metsiä tullaan hakkaamaan liikaa ja hiilinielut pienenevät.

Kasvavan sellukuidun kysynnän kompensoimiseksi on etsittävä vaihtoehtoisia raaka-aineita, joilla saadaan ylläpidettyä ja jopa kasvatettua hiilinieluja samalla kun muovia korvataan uusiutuvammilla raaka-aineilla.

Ruuska on viime aikoina keskittynyt tutkimaan muun muassa pajua kuituraaka-aineena.

Paju kasvaa nopeasti, eikä se tarvitse kummoista maata alustakseen – joutomaa tai vaikkapa metsitykseen sopimattomat alueet sopivat pajulle. Siten se sopii hyvin energiantuottajaksi, ja pajun biolaitos voi esimerkiksi tuottaa energiaa kaukolämpöverkkoon. Ruuskan suunnitelmat tähtäävät kuitenkin muuhun.

- Pajusta kannattaa tehdä korkean jalostusarvon tuotteita. Esimerkiksi kuoren polyfenoliset yhdisteet taipuvat hyvin antiviraaleiksi yhdisteiksi, kuoren kuidut biokomposiiteiksi ja pakkausmateriaaleiksi, ytimestä voi tehdä esimerkiksi nanoselluloosaa tai aktiivihiiltä, Ruuska tietää.

- Olemme tehneet myös olki- ja hamppukuidusta useita innovaatioita ja olemme aktiivisesti mukana useassa tutkimusprojektissa, joissa niistä kehitetään kaupallistettavia tuotteita.

Mahdollisuuksia on paljon, mutta keksinnöt pitää myös rahoittaa ja saattaa sitten kaupalliseen käyttöön.

Tavoitteena jatkuva rahoitusmalli

Ruuska aikoo käyttää Lemille tulevaa paperikoneettaan siihen, että hän tarjoaa sen avulla pilotointi- ja demonstrointipalveluja ulkoisille asiakkaille. Lisäksi kone toimii osana tutkimusprojekteja ja sillä koulutetaan asiantuntijoita.

Fiber-X Finland Oy saa pilotointi- ja koulutusprojekteista rahaa, joita se voi sitten sijoittaa omiin tuotekehitysprojekteihinsa.

- Yrityksemme tavoitteena on kehittää toimintamalli, jolla pystymme yhdistämään jatkuvan innovoinnin, rahoituksen ja tuotteistuksen, Ruuska sanoo.

- Haluamme siten tuottaa uusia start-uppeja ja yhteisyrityksiä Kaakonkulmalle yhdessä rahoittajien ja yhteistyöyritystemme kanssa.

Ruuska iloitsee, että juuri nyt näkymät ovat erittäin hyvät ja laitos on valmistumassa.

- Kohta laitetaan isompaa vaihdetta silmään!

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Mikko Ruuska,
Fiber-X Finland Oy
+358 45 328 2002, mikko.ruuska@fiber-x.fi

Greenreality Network:
Kehityspäällikkö Markku Mäki-Hokkonen,
Lappeenrannan kaupunki, Greenreality-palvelut
+358 40 569 5515, markku.maki-hokkonen@lappeenranta.fi