6.3.2018

IDEAKILPAILU - Uudet Citytuotteet

IDEAKILPAILU - Uudet Citytuotteet

Tarkoitus

Kutsumme kaupunkilaiset, opiskelijat, designerit ja muut ideanikkarit mukaan vuoden 2018 ”Uudet Citytuotteet –ideakilpailuun.

Ideakilpailussa haetaan rohkeita citytuoteideoita, mitä ja minkälaisia kaupunkiin sijoitettavia rakenteita ja tuotteita uudesta betonin tyyppisestä kierrätysmateriaalista voitaisiin kaupungin ulkotiloihin tehdä. Ehdotuksissa tulee käyttää ansiokkaasti uutta kehitettävää materiaalia.

Uudenlainen betonin tyyppinen kierrätysmateriaali valmistetaan käyttämällä metsä- ja kaivosteollisuuden sivuvirtoja. Materiaali on 3D tulostettavaa, minkä myötä voidaan ehkä vapautua rakentamisen kaavamaisesta muotokielestä ja tehdä kaarevia ja myös funktionaalisia muotoja.

Ideakilpailu järjestetään Urban Infra Revolution (UIR) hankkeen puitteissa. Hanke rahoitetaan Urban Innovation Action (UIA) -aloitteen Euroopan aluekehitysrahastosta.

Taustaa

Citytuotteen voi suunnitella ensisijaisesti kartassa esitetyille alueille Lappeenrannan keskustaan, joko Paasikivenpuistoon tai ydinkeskustan alueelle (alueet on esitetty oheisella kartalla). Citytuotetta voi ehdottaa myös muualle ja perustella miksi.

Kilpailun tuomaristo valitsee viisi (5) parasta ideaa, joista ammattilaiset visualisoivat ja mallintavat yhdessä idean kehittäjän kanssa 3D-esityksen ja tuotetta kuvaavat havainnekuvat.

Citytuotteiden havainnekuvista järjestetään äänestys kaupungin nettisivuilla. Äänestysaikaa on kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa.

Voittaja julkistetaan julkistustilaisuudessa 18.6.2018

Eniten ääniä saanut tuoteidea toteutetaan yhteistyössä idean esittäjän kanssa. Valmis tuote sijoitetaan Lappeenrannan keskusta-alueelle; joko Paasikivenpuistoon, joka sijoittuu kirjaston eteen Kirkkokadun ja Lappeenkadun välille, tai ydinkeskustaan. Lopullisen päätöksen tekee tuomaristo.


Kohderyhmä

Asukkaat, opiskelijat, designerit, matkailijat

Citytuotteen arviointikriteerit

Miten ideasi sopii ympäristöön?
Onko ideasi mahdollista valmistaa 3D-tulostamalla?
Onko ideasi mahdollista valmistaa uudesta kierrätysmateriaalista?
Mikä on tuotteen uutuusaste?
Miten turvallisuus on huomioitu?
Miten tuotteen funktionaalisuus ja muotokieli toteutuvat?

Osallistumisohjeet

Täytä kilpailulomake netissä tästä linkistä. Voit osallistua yksin tai ryhmässä. Voit lisäksi liittää mukaan kuvan/kuvia sähköpostilla osoitteeseen wirma@lappeenranta.fi. Liitä mukaan oma nimesi ja kirjoita aihekenttään UIR Ideakilpailu Uudet Citytuotteet.

Kilpailuaika on 8.3.- 30.4.2018. Kilpailulomake on lähetettävä 30.4.2018 klo 16 mennessä.

Palkinto

Voittajaidea tullaan toteuttamaan joko sellaisenaan tai jatkojalostettuna yhdessä idean luoneen tahon kanssa. Toteutettavaan citytuotteeseen tulee laatta, jossa maininta voittajasta. Työ tullaan esittelemään myös kansainväliselle yleisölle.


Kilpailun tuomaristo

Maarit Pimiä, Lappeenrannan kaupunki (kaupunkisuunnittelu)
Reijo Markku, Design Reform Oy (design)
Heikki Koivurova, Totaldesign Oy (design)
Arto Koivuharju, FIMATEC Finnish Intelligent Module Apartments Oy (toteutettavuus)
Kirsi Taivalantti, Saimaan amk (toteutettavuus)
Terhi Jantunen, Lappeenrannan kaupunki (sihteeri)

Lisätietoja

Terhi Jantunen
Asiantuntija
Lappeenrannan kaupunki
Wirma yrityspalvelut
040 530 5958
terhi.jantunen@lappeenranta.fi

Maarit Pimiä
Kaupunginarkkitehti
Lappeenrannan kaupunki
040 653 0745
maarit.pimia@lappeenranta.fi

Paasikivenpuisto.

Kävelykeskustan alue.

Ensisijaiset alueet Citytuotteille Lappeenrannan keskustassa.


This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Urban innovative Actions Initiative.