10.4.2022

Ilmastorahasto esittelee Aurelia Turbinesin vastuullisuusraportissaan

Lappeenrantalaiseen Aurelia Turbinesiin viime vuonna sijoittanut Ilmastorahasto on juuri julkaissut ensimmäisen yhteiskuntavastuuraporttinsa. Rahaston tehtävänä on edistää innovatiivisia ilmastoratkaisuja, ja rahoituskohteiden vaikuttavuus on keskeisin tekijä valittaessa Ilmastorahaston lopullisia rahoituskohteita. Ilmastorahasto esittelee raportissaan myös Aurelia Turbinesin.

Suomen Ilmastorahaston kolme keskeistä vaikutuskriteeriä Aurelia Turbinesin 5 miljoonan euroa pääomalainalle ovat olleet:

- Merkittävä päästövähennyspotentiaali, arviolta noin 1,5 Mt CO2e kymmenen vuoden aikana.

- Ratkaisu mahdollistaa sujuvan siirtymisen kohti vetytaloutta ja nopeuttaa siten vetyinfrastruktuurin kehittämistä.

- Yrityksen toiminta on EU:n verotuksen mukaista olettaen, että turbiinien polttoaineena käytetään vihreää vetyä tai biokaasua.

Ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa kehitettyjä hankekohtaisia lähestymistapoja on käytetty kohteiden päästövähennyspotentiaalin arviointiin ja päästövähennysten seurantaan.

Lue lisää Suomen ilmastorahaston raportista:
https://www.ilmastorahasto.fi/ilmastorahaston-ensimmainen-vastuullisuusraportti-on-julkaistu/

Kuvassa: Aurelia Turbinesin turbiinia asennetaan asiakkaalle Saksassa. Ilmastorahaston raportin mukaan siirtyminen käyttämään Aurelia Turbinesin turbiineita auttaa vähentämään ilmakehän hiilidioksidipäästöjä.

Kuva: Aurelia Turbines.