1.10.2015

Kivisalmen pumppaamo on ollut käynnissä reilut seitsemän kuukautta. Alustavat tulokset ovat lupaavia.

Kivisalmen pumppaamo on ollut käynnissä reilut seitsemän kuukautta. Alustavat tulokset ovat lupaavia.

Vuoden 2015 elokuussa ravinnepitoisuudet olivat alentuneet edellisvuoden loppukesän tilanteeseen verrattuna jonkun verran ja myös happipitoisuudet ovat hyvällä tasolla. Tulokset ovat alustavia, mutta lupaavia.

”Vuosien välillä voi olla suuriakin vaihteluja, yhden vuoden tulosten perusteella ei vielä voida tehdä suuria johtopäätöksiä, mutta suunta on oikea ja tulokset rohkaisevia” sanoo projektikoordinaattori Raija Aura.

Jäät lähtivät tänä vuonna aikaisin, jo huhtikuun aikana, ja avovesikausi alkoi poikkeuksellisen aikaisin. Erityisesti alkukesä oli viileä ja vedet lämpenivät hitaasti ja tasaisesti koko vesimassassa. Useilla näytepisteillä tyypillistä lämpötiloihin perustuvaa kerrostuneisuutta ei juurikaan muodostunut. Veden voimakas kerrostuneisuus aiheuttaa usein loppukesällä hapen vajausta ja ravinne- ym. pitoisuuksien kasvua pohjan läheisissä kerroksissa alusvedessä. Kerrostuneisuuden puuttumisesta johtuen happitilanne säilyi hyvänä koko kesän ajan ja veden laatu tasaisena koko vesimassassa. Ainoastaan Vehkasalonselän 15 metrin näytepisteellä vesi oli heikosti kerrostunutta ja alusvedessä oli lievää hapenvajausta.

Alkukesä oli viileä ja sateinen. Sateisuus lisää valumia ja kuormitusta vesistöön, mikä ennusti veden laadusta heikkenemistä. Alkukesällä Pien-Saimaan vesi olikin useilla näytepisteillä sameaa. Kesän kuluessa vesi kirkastui jonkun verran. Orgaanisen aineen määrää ilmaiseva COD pitoisuuksissa ei näkynyt merkittäviä muutoksia. Pintaveden väri kuitenkin kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna.

Kesällä sinilevähavaintoja oli vähän. Syyskuun puolivälissä runsaita sinileväkukintoja oli parin viikon ajan eri puolilla Pien-Saimaata.

Kivisalmen pumppaamo työntää vettä Lappeenrannan Kivisalmessa 10 m3/s Vehkasalonselältä Piiluvanselän suuntaan. Taipalsaarentien itäpuolella Pien-Saimaan vesi on vähäravinteisempaa ja kirkkaampaa, mutta väriltään tummempaa kuin tien länsipuolella. Pumppaamon tavoitteena on alentaa ravinnepitoisuuksia ja vähentää leväkukintoja Läntisellä Pien-Saimaalla.

Pumppaamon seuranta käynnistyi välittömästi pumpun käynnistymisen jälkeen helmikuussa 2015. Seuranta käynnistyi kahdeksalla näytepisteellä joka toinen viikko. Kesällä seurantaa supistettiin puoleen eli neljään näytepisteeseen kerran kuukaudessa. Lisäksi veden laatua seurataan jatkuvatoimisen mittausaseman avulla Piiluvanselällä.

Kivisalmen pumppaamo on ollut käynnissä reilut seitsemän kuukautta. Alustavat tulokset ovat lupaavia.

Esite: Pumpulla puhdistetaan Pien-Saimaata

Lue lisää: Pien-Saimaa

Lisätietoja

Raija Aura, 040-5843 278
raija.aura@lappeenranta.fi

Ilkka Räsänen, 0400-815 284
ilkka.rasanen@lappeenranta.fi