5.4.2016

Kivisalmen pumppaamo parantaa veden laatua ja muuttaa jääoloja

Kivisalmen pumppaamo parantaa veden laatua ja muuttaa jääoloja

Kivisalmen pumppaamo on ollut käytössä nyt reilun vuoden ajan. Pumppu on toiminut moitteettomasti ja veden laatu on parantunut selvästi. Virtaus muuttaa jääoloja ja heikentää jäitä laajalla alueella Piiluvanselällä.
Kivisalmen pumppaamon vaikutuksia ja veden laatua on seurattu nyt vuoden ajan neljällä näytepisteellä aluksi kahden viikon välein ja myöhemmin kerran kuukaudessa. Yhden vuoden jaksolla tulokset ovat erittäin lupaavia.

Parhaat tulokset on havaittu ravinnepitoisuuksien alenemisessa. Erityisesti fosforipitoisuus on alentunut merkittävästi Piiluvan- ja Sunisenselällä. Pääravinteista juuri fosfori säätelee merkittävimmin levien kasvua.

Orgaanisen aineen määrää kuvaava COD-pitoisuus on pysynyt tasaisena. Veden väriluku eli ”ruskeus” on kasvanut hieman. Toisaalta sameus on alentunut eli vesi on hieman kirkkaampaa.

Kaikki pitoisuudet ovat tyypillisesti korkeammillaan avovesikautena. Talvella jään alla varsinkin ravinnepitoisuudet ja sameus ovat pienimmillään. Veden kerrostuneisuudesta johtuen pohjanläheisessä alusvedessä pitoisuudet ovat yleensä korkeampia. Selvimmin tämä näkyi Vehkasalon-ja Jakaranselällä. Sunisen- ja Piiluvanselällä kerrostuneisuus oli heikkoa ja pitoisuudet eri syvyyksissä tasaisempia.

Pumppaamon aiheuttamat virtaukset heikentävät jäätä. Virtaus suuntautuu Kivisalmesta Sunisenselän suuntaan. Tällä hetkellä sula-alue ulottuu leveänä railona Ruohosaaren ja Voisalmensaaren keskivaiheille. Heikon jään alue on tietysti laajempi ja myös petollisempi, sillä jään päältä ei jään paksuutta voi arvioida. Lauha sää edistää sulamista ja laajentaa heikon jään aluetta.

Heikoista jäistä varoitetaan jäällä olevilla poijuilla sekä kylteillä rannoilla. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi kehottaa jäällä liikkuvia erityiseen varovaisuuteen. Vanhat tutut reitit eivät enää ole turvallisia.

Lisätietoja

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
Raija Aura, 040-5843 278
Ilkka Räsänen, 0400-815 284