12.5.2016

Kuntaliitto palkitsi Lappeenrannan kaupungin ansiokkaasta ilmastotyöstä

Kuntaliitto palkitsi Lappeenrannan kaupungin ansiokkaasta ilmastotyöstä

Aurinkopaneeleita Lappeenrannan teknillisen yliopiston katolla. Kuva LUT Teemu Leinonen.

Kuntaliitto palkitsi Helsingin ja Lappeenrannan kaupungit ansiokkaasta ilmastotyöstä Kuntien ilmastokonferenssissa 12.5.2016 Tampereella. Lappeenrannasta palkintoa oli vastaanottamassa ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

Palkintoperusteluissa Kuntaliiton energiainsinööri Kalevi Luoma korosti, että Lappeenrannassa on saatu tuloksia aikaan yhteistyöllä.

– Kaupungin ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteistyöllä on kehitetty tapoja, joilla asukkaat ja alueen yritykset hyötyvät uusiutuvasta energiasta. Yliopistokampusalueelle rakennetaan Suomen suurin aurinkovoimala. Lappeenrannan Energia Oy puolestaan kannustaa yksityisiä kuluttajia energian pientuotantoon. Vaikuttavin ja näkyvin tulos on saatu metsäteollisuuden ja kaupungin energiantuotantoyhteistyöllä, jossa kaupungin kaukolämmön tuotanto muuttui biopolttoainepohjaiseksi, Kalevi Luoma kuvaili.

Hän painotti, että Lappeenrannassa on tehty vaikuttavaa ilmastotyötä jo useita vuosia: kaupunki on ollut mukana Kuntien ilmastokampanjassa vuodesta 2000 alkaen ja liittyi Hinku-kuntien joukkoon vuonna 2014. Lisäksi Lappeenranta on liittynyt työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimukseen. Sopimuksen toteuttaminen on edellä tavoitteistaan.

Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta kertoo, että Lappeenrannan kaupunkikonserni rakentaa parhaillaan kolmea suurehkoa aurinkovoimalaa. Voimalat rakennetaan Myllymäen päiväkotiin, Läntiselle paloasemalle sekä Lappeenrannan Energian toimipaikalle.

Ympäristöjohtaja Ilkka  Räsänen vastaanotti  palkinnon.  Kuva Katja Tiikasalo

– Lappeenranta on vähentänyt päästöjään 38 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna, ja vuoteen 2020 ulottuva ilmasto-ohjelma on toteutunut etuajassa. Eko-energian käyttäjäksi kaupunki siirtyy vuoden 2017 alusta alkaen. Meneillään olevaan WWF:n Earth Hour City Challenge 2016 -kilpailuun Lappeenranta osallistuu ainoana suomalaiskaupunkina.

Räsänen korostaa, että tärkeitä yhteistyökumppaneita ja kannustajia ovat Lappeenrannan teknillisen yliopiston Green Campus ja yritysvetoinen Green Energy Showroom -verkosto.

Helsingin kaupunki palkittiin erityisesti kaupungin eri virastojen ja liikelaitosten tekemästä pitkäjänteisestä ja monipuolisesta työstä ilmasto- ja energiakysymyksissä.

– Helsinki liittyi ensimmäisten joukossa kuntien ilmastokampanjaan vuonna 1997. Tuoreimpina esimerkkeinä ilmastotyöstä ovat kaupungin ilmastotiekartta ja ilmastokatu Iso Roba. Elinkeinoelämän kanssa Helsinki tekee yhteistyötä Ilmastokumppanit-verkostossa. Verkosto luo yhteistyötä ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Helsinki on ollut aloitteellinen myös ekologisen ajattelun juurruttamisessa ja ekotukihenkilö-verkoston luomisessa.

Lisäksi Kuntaliitto myönsi henkilökohtaisen kunniakirjan ympäristöministeriön neuvottelevalle virkamiehelle Pirkko Heikinheimolle, joka on osallistunut vuosien varrella asiantuntijana kuntien ilmastokampanjatyöhön, erilaisiin Kuntaliiton ilmastotyöhön liittyviin hankkeisiin sekä ilmastokonferenssien ohjelmien suunnitteluun sekä päästölaskennan ja ilmastonmuutosviestinnän kehittämiseen.

Lisätietoja:
Kuntaliitto
Ympäristöpäällikkö Mira Riipinen, puh. 040 824 4401
Energiainsinööri Kalevi Luoma, puh. 0500 824 641

Lappeenrannan kaupunki
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, puh. 0400 815 284,
ilkka.rasanen@lappeenranta.fi