13.4.2022

Laitexin kuljetinteknologia osana Vietnamin waste-to-energy voimalaitosta

Laitex toimittaa syöttöjärjestelmät ja tuhkankäsittelyjärjestelmät ensimmäiseen huipputeknologiaa hyödyntävään jätteenpolttolaitokseen Vietnamissa. Modernit, paikalliset jätteenpolttolaitokset ovat tärkeä osa Vietnamin päästötavoitteiden toteutumista ja jäteongelmien ratkaisemista.

Vietnamin valtio pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Maan jätemäärien odotetaan kuitenkin tuplaantuvan vuoteen 2030 mennessä, mikä lisää tarvetta paikallisille jätteenkäsittely- ja -polttolaitoksille.

Vuonna 2023 toimintansa aloittava Thang Long Energy Environment Joint Stock Companyn jätevoimalaitos käsittelee ja polttaa päivässä 500 tonnia paikallista yhdyskunta- ja teollisuusjätettä (RDF), jota on aikaisemmin viety kaatopaikalle.

Jätevoimalaitos pienentää merkittävästi kaatopaikkajätteen määrää, ehkäisee maa-aineksen ja pohjavesien saastumista ja mahdollistaa samalla kestävän energiantuotannon.

Pienikokoinen jätevoimalaitos käsittelee jätteet ja tuottaa niistä energiaa paikallisesti

Jotta palaminen on mahdollisimman tehokasta ja kierrätettävä materiaali saadaan hyötykäyttöön, jätteestä erotellaan ensin hiekka ja kivet sekä lasit, metallit ja muovi. Loppu poltetaan kiertoleijuteknologiaa hyödyntävässä energiantuotantolaitoksessa.

– Paikallisissa voimalaitoksissa jäte voidaan käsitellä ilman suuria kuljetuskuluja ja logistiikasta aiheutuvia päästöjä. Kun jäte hyödynnetään energiaksi, jätteen käyminen ja siitä syntyvät metaanikaasupäästöt kaatopaikoilla vähenevät. Kasvihuonepäästöt vähenevät myös tehokkaan jätteenpolttoteknologian sekä modernin savukaasupuhdistusjärjestelmän myötä, toteaa Laitexin projektimyynnistä vastaava Sami Koskela.

Suomalaista huipputeknologiaa tehokkaaseen jätteenpolttoon

Laitexin kuljetinteknologia on osa Valmetin laitokselle toimittamaa kokonaisuutta, joka sisältää jätteensyöttöjärjestelmät, jätekattilan, savukaasupesurit ja tuhkankäsittelyjärjestelmät. Suomalaisella huipputeknologialla varmistetaan, että muun muassa savukaasujen käsittely hoidetaan tiukkojen ilmastotavoitteiden mukaisesti.

– On hienoa, että suomalaiset teknologiat pääsevät näin ratkaisevaan rooliin: voimme osaltamme auttaa maata luopumaan fossiilisista polttoaineista ja ratkomaan ilmastonmuutoksen haasteita, kertoo Laitexin toimitusjohtaja Lasse Kurronen.

Laitex toimittaa jätekattilan syöttöjärjestelmät ja tuhkankäsittelyjärjestelmät

Laitex toimittaa voimalaitokselle jätekattilan polttoaineen- ja hiekansyöttöjärjestelmät, sekä pohja- ja lentotuhkan käsittelyjärjestelmät. Laitex on toimittanut vastaavia kuljetinlaitteistoja muun muassa Ranskaan.

– Kuljetinjärjestelmät ovat laitoksen kriittisimpiä kokonaisuuksia. Jos jokin laitteista ei toimi, voidaan koko laitoksen toiminta joutua ajamaan alas, Koskela toteaa.

Jätteen seassa voi olla myös takertuvaa materiaalia, mikä tulee ottaa huomioon laitteiden suunnittelussa. Jotta kuljetinlaitteisto toimii mahdollisimman luotettavasti, sitä täytyy huoltaa ja ylläpitää säännöllisesti. Tämä on otettu huomioon laitoksen suunnittelussa muun muassa osittain kahdennetulla syöttöjärjestelmällä.

Myös tuhkankäsittely täytyy hoitaa oikein.
– Laitteistomme suunnitellaan niin, että tuhka saadaan jäähdytettyä ja kattilasta poistettava hiekka kierrätettyä takaisin mahdollisimman tarkasti, jatkaa Koskela.

Käyttöönottotuki varmistaa laitoksen onnistuneen käynnistyksen

Lisäksi toimitukseen kuuluu kattava varaosapaketti ja pidennetty asennus- ja käyttöönottotuki.
– Haluamme osaltamme varmistaa laitoksen toimivuuden alusta saakka. Edustajamme valvoo asennusta ja käyttöönottoa, ja annamme tukea mahdollisissa ongelmatilanteissa myös laitoksen toiminnan aikana, Koskela toteaa.

Jätevoimalaitoksen asennustyöt alkavat vuonna 2023 ja kaupallinen käyttö alkaa saman vuoden lopussa. Sähköntuotantokapasiteetti tulee olemaan vuositasolla noin 100 tuhatta MWh. Laitoksen avulla kasvihuonepäästöt vähenevät 600 000 tonnilla 15 vuoden aikana.