29.3.2022

Lappeenrannan 8.-luokkalaisten kodeissa tutkitaan hiilijalanjälkeä

Lappeenrannan yläkoulujen 8.-luokkalaiset suorittavat kevään aikana monialaista Kestävä asuminen ja puhdas energia -oppimiskokonaisuutta. Kokonaisuus on osa Lappeenranta Junior University -opintoja, joiden avulla tuetaan lapsia ja nuoria siirtämään kestävän elämäntavan oppeja koulusta koteihin. Lappeenrannan kaupungin ja LUT-yliopiston yhteiseen Uniori-tiedekasvatuskokonaisuuteen osallistuvat vuosittain kaikki lappeenrantalaiset esikouluikäiset, kolmasluokkalaiset, viidesluokkalaiset, kahdeksasluokkalaiset sekä lukiolaiset.

Oppimiskokonaisuus on monialainen eli se toteutuu muun muassa matematiikan, fysiikan, kemian, maantiedon ja biologian tunneilla. Kaupungin Greenreality-palveluiden asiantuntija Sanna Laukkasen mukaan uudet opit menevät oppilaiden mukana koteihin.

– 8.-luokkalaiset laskevat oppimiskokonaisuutensa aikana oman kotinsa hiilijalanjäljen eli perehtyvät asumisen, liikkumisen, syömisen, jätteiden ja muun kulutuksen ilmastovaikutuksiin. Lisäksi oppilaat paneutuvat yhdessä huoltajiensa kanssa oman kotinsa energiakysymyksiin.

Sammonlahden koulun fysiikan ja matematiikan opettaja Riikka Rissasen mukaan oppilaat ovat suhtautuneet innolla oppeihin, joita he voivat käytännössä toteuttaa kotona.

– Oppilaat ovat huomanneet, että vaikka he eivät itse voi vaikuttaa esimerkiksi kotien energiaratkaisuihin, niin myös pienillä arjen teoilla, kuten liikkumistavan valinnalla tai suihkussa oloajalla, on merkitystä kodin ilmastovaikutuksen kannalta.

Työpajoja toteuttaa laaja yhteistyökumppaneiden verkosto

Maaliskuussa oppilaat osallistuivat oppimiskokonaisuuteen sisältyviin työpajoihin LUT-yliopistolla. Työpajoja toteuttivat LUT-yliopiston koulutusohjelmat sekä yhteistyökumppanit, kertoo LUT Junior Universityn koordinaattori Laura Jouhkimo.

– Työpajojen aikana oppilaat saivat mahdollisuuden hankkia tietoa asiantuntijoiden opastuksella muun muassa tulevaisuuden energiantuotantoon, energiansäästömahdollisuuksiin, materiaalien uusiokäyttöön, tulevaisuuden talojen älykkäisiin ratkaisuihin ja omien kulutustottumusten ympäristövaikutuksiin liittyen.

Myös paikalliset yritykset osallistuivat työpajojen toteuttamiseen. Yhden työpajan toteuttajana oli esimerkiksi Etelä-Karjalassa toimiva energia- ja ympäristöalan verkosto Greenreality Network, jonka jäsenistä UPM Kaukas järjesti oppilaille metsäteollisuuteen ja sen tuotteisiin liittyviä tehtäviä. Oppilaat pääsivät esimerkiksi tutustumaan puupohjaisiin tuotteisiin interaktiivisella Quizizz-sovelluksella ja tunnistamaan keittiöstä otetusta valokuvasta puusta tehtyjä tuotteita. UPM:n hiljattain teettämä tutkimus paljasti, että moni suomalainen ei tiedosta puupohjaisten tuotteiden käyttöä omassa arjessaan, eivätkä he tiedä, että puusta tehdyillä tuotteilla voidaan korvata monia fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita.

Työpajan toisessa osiossa oppilaat tutustuivat energia- ja ympäristöalan verkostoon ja sen tarjoamiin ratkaisuihin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Lisäksi oppilaat pääsivät jatkamaan kodin ilmastovaikutusten pohtimista pelaamalla ilmastopalapeliä, jossa tehdään hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtääviä arjen valintoja.

Greenreality-kodit -toiminta saavuttaa kaikkien 8. luokkalaisten kodit

Ilmastotoimiin osallistuvia koteja kutsutaan Lappeenrannassa Greenreality-kodeiksi. 8.-luokkalaisten oppimiskokonaisuuden avulla Greenreality-kodit -toiminta saavuttaa vuosittain kokonaisen ikäluokan perheet ja saa perheet pohtimaan, mistä kodin hiilijalanjälki muodostuu ja millä keinoilla sitä voisi pienentää.

Lappeenrannan ja Imatran kaupungit vievät Greenreality-kodit -toimintaa myös vapaaehtoisille kodeille koko Etelä-Karjalan alueella. Koteja otetaan mukaan testiryhmään, jossa on tarjolla tukea ja koulutuksia hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävien toimien löytymiseksi.

Kodin hiilijalanjälkeä voi jokainen tutkia myös itsenäisesti netistä löytyvien laskureiden avulla. Laskuri auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. Vapaasti käytettävissä olevia hiilijalanjälkilaskureita ovat esim. Suomen Ympäristökeskuksen ilmastodieetti-laskuri tai Sitran elämäntapatesti-laskuri. Vinkkejä hiilijalanjäljen pienentämiseen ja tietoa Greenreality-kodit -toiminnasta löytyy Lappeenrannan kaupungin greenreality.fi-sivuston Asukkaat-osiosta.

Lisätietoja:

Sanna Laukkanen, asiantuntija, Greenreality-palvelut, Lappeenrannan kaupunki
050 532 6187, sanna.laukkanen(at)lappeenranta.fi

Laura Jouhkimo, koordinaattori, LUT Junior University
p. 050 307 5942, laura.jouhkimo(at)lut.fi