14.2.2024

Lappeenrannan Energia ja sijoitusyhtiö Ardian rakentavat sähköakkuvaraston Mertaniemeen

Lappeenrannan Energia ja maailman johtaviin sijoitusyhtiöihin lukeutuva Ardian investoivat teholtaan 38,5 megawatin akkupohjaisen energian varastointijärjestelmän rakentamiseen Lappeenrannan Mertaniemeen. Hankkeen toteuttaa Ardianin puhtaan energian rahaston (ACEEF) ja Lappeenrannan Energian yhteisyritys Mertaniemen sähkövarasto Oy.

Lappeenrannan Energian Mertaniemen voimalaitoksen viereen rakennetaan teollisen kokoluokan sähköakkuvarasto, jonka kapasiteetti on vähintään 38 megawattituntia. Energian akkuvaraston rakentamisen lisäksi hankkeessa suojataan akut sääolosuhteilta. Akkujärjestelmän ja sen suojahallirakennuksen työt käynnistyvät keväällä 2024 ja akkuvarasto on tavoitteena ottaa käyttöön keväällä 2025.

Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Arto Nikkanen kertoo, että valmistuttuaan sähköakkuvarasto osallistuu Fingridin taajuusreservimarkkinoille ja tukee sähköverkon tuotannon ja kulutuksen tasapainottamista Suomessa.

Aurinko- ja tuulienergialla tuotetun sääriippuvaisen tuotannon myötä nopean säädön tarve sähköverkossa lisääntyy merkittävästi ja verkon tasapainon kannalta lähivuodet tulevat olemaan haastavia. Tämän kannalta oikea aika investoida sähköverkkoa tasapainottavaan nopeaan reagointikykyyn on juuri nyt. Suomessa tarvitaan sähköverkon taajuuden ylläpitoa ja resursseja myös sähköverkon suurien häiriötilanteiden hoitamiseksi.

Teollisen kokoluokan sähköakkuvarastolla Lappeenrannan Energia osoittaa edelläkävijyyttä Suomen kaupunkienergiayhtiöiden joukoissa. Nikkanen kertoo, että hankkeen myötä kotiseudulla uudistetaan Mertaniemen perinteisemmästä toiminnastaan tunnettua voimalaitosaluetta kaukolämmön ja sähkön tuottajana.

Laitosalueemme valmiilla infrastruktuurilla on hankkeelle useita etuja. Meillä on siellä valmiiksi valvonnassa ja ylläpidossa oleva voimalaitosalue henkilöstöineen. Lisäksi Mertaniemessä on jo olemassa sähköliityntä ja järjestelmiä, joita hyödyntämällä saamme akkuvaraston nopeasti käyttöön. Esimerkiksi muuntaja on alueella jo valmiina.

Sähköverkon häiriötilanteissa sähköakkuvarastosta pystytään tarvittaessa syöttämään sähköä akusta jakeluverkkoon.

Sijoituskumppani suoraan omista yhteistyöverkoista

Ardianin sijoitus Mertaniemen sähköakkuvarastoon on osa sijoitusyhtiön laajempaa uusiutuvan energian ja akkuvarastoinnin strategiaa Suomessa. Ardianin pohjoismainen sijoitusalusta eNordic tulee johtamaan Mertaniemen sähköakkuvaraston investointia ja projektin toteutusta. Energian toimitusjohtaja Nikkanen kertoo yhteistyökumppanin löytyneen omista yhteistyöverkostoista.

Suhteessa meidän talouteemme tämä on Energialle merkittävä vuosittainen investointi. Olemme maltillisella osuudella lähdössä mukaan reservin säätömarkkinalle kotimaisten energiayhtiöiden etujoukoissa. Olemme iloisia, että tämä mahdollistuu alalta luotettavan ja tutun kumppanin kanssa. Yhdessä pidämme sähköä tarvitseville kotona ja yrityksissä valot varmemmin päällä.

eNordicin hallituksen puheenjohtaja Eero Auranne kertoo, että Ardianin strategiana on hyödyntää tuuli- ja aurinkovoimaa sekä niihin liitettyjä sähkövarastoja isossa mittakaavassa. Mertaniemen hanke on heillekin ensimmäinen laatuaan.

Mertaniemen akkupohjainen energian varastointihanke kuvaa Ardianin ja eNordicin asemaa tämän kehityksen kärjessä ja viitoittaa tietä Pohjoismaille kestävän energian johtavana toimijana. Pohjoismaiset energiamarkkinat ovat erityisesti teknologiainvestointien ansiosta vihreän siirtymän edelläkävijöitä, sanoo eNordicin toimitusjohtaja.

***

Tutustu Fingridin videolla, miksi nopeaa sähkönsäätöä tarvitaan ja miten sähkösäätömarkkina toimii: https://www.youtube.com/watch?v=mxuz-5Bz-lA

***

Kutsu medialle
Lappeenrannan Energia kutsuu median edustajia tiedotustilaisuuteen tutustumaan sähköakkuvaraston hankkeeseen ja Mertaniemen voimalaitosalueen nykypäivään perjantaina 16.2. kello 11-12 Mertaniemen voimalaitokselle. LUE LISÄÄ