15.2.2023

Lappeenrannan kasvihuonekaasupäästöt kääntyivät lievään nousuun vuonna 2021 – toimenpiteitä vauhditetaan eri sektoreilla tulevina vuosina

Lappeenrannan kaupungin kasvihuonekaasupäästöt olivat hieman korkeammat vuonna 2021 kuin edellisenä vuonna. Päästötasoa nosti edellisvuotta selvästi kylmempi kylmä talvi, mikä lisäsi energiankulutusta. Energian osalta päästötaso on kuitenkin ollut laskeva viime vuosina vuotta 2021 lukuun ottamatta. Myös jätehuollon päästöt nousivat vuonna 2021. Maatalouden osalta päästöt eivät myöskään laskeneet.

Suurin päästövähennyshaaste Lappeenrannalla on liikenteessä, jonka päästöt kuitenkin alenivat ilahduttavasti, kertoo kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

Liikenteen päästöt laskivat vuonna 2021, mikä johtuu pääosin uusiutuvien polttonesteiden käytön kasvusta ja koronasta johtuneiden liikennemäärien vähenemisestä.

Laskusta huolimatta liikenteen päästöt ovat suurin haaste Lappeenrannan ilmastotavoitteille. Liikenteen päästöt vastaavat noin 45 % koko alueen päästöistä. Liikenteen päästöjen alentaminen onkin tulevina vuosina keskeisessä roolissa Lappeenrannassa. Suurin osa päästöistä tulee henkilöliikenteestä, mikä johtuu edelleen asukkaiden suuresta bensiinin ja dieselin käytöstä liikenteen käyttövoimana.

Siirtymä henkilöautoliikenteessä sähköön tai biokaasuun sekä ajoneuvosuoritteen alentuminen ovat tämän hetken tiedon perusteella keskeisiä keinoja päästöjen vähentämisessä.

Energiantuotanto kehittyy myönteisesti vuoteen 2026 mennessä

Lappeenrannan Energia -konserni tähtää hiilineutraalisuuteen vuoteen 2026 mennessä. Tämä tarkoittaa siirtymistä maakaasusta ja öljystä biomassaan sekä turpeesta polton lopettamista. Toimenpiteitä on vauhdittanut Venäjän sota Ukrainassa, minkä seurauksena maakaasun käytöstä luovutaan nopeutetussa aikataulussa. Myös muita toimenpiteitä tehdään suunniteltua nopeammin.

Aurinkosähköinvestointeja suunnitellaan kovaa vauhtia Lappeenrantaan. Investointien myötä kasvava uusiutuvan sähkön tuotanto laskee kaupungin kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi, sanoo Räsänen.

Suunnitteluvaiheessa olevat aurinkosähköinvestoinnit ovat tällä hetkellä yksiä konkreettisimmista toimenpiteistä, joilla myös kasvihuonekaasupäästöt saadaan alenemaan. Aurinkosähköinvestoinnit laskentaan myös kuntien hyödyksi päästölaskennoissa.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen tapahtuu paikallistasolla

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste ympäristölle, taloudelle ja koko ihmiskunnalle. Valtioilla, EU:lla ja kansainvälisillä sopimuksilla on keskeinen rooli yhteisten suuntaviivojen luomiseksi, että maapallon lämpötila ei karkaa elämälle sietämättömäksi. Sopimusten kautta saadaan suuntaviivat arviointimenetelmille sekä valtakunnallisille tai maanosittaisille toimenpiteille.

Pääosa toimenpiteistä koskee paikallistasolla kuitenkin asukkaita ja yrityksiä, kertoo kaupungin ilmastokoordinaattori Petri Kero.

Esimerkiksi siirtyminen pois fossiilisista polttoainesta liikenteessä ja lämmityksessä vaatii usein ratkaisuja paikallistasolla.

Asukkaiden päästöjä on vertailtu hiljattain Suomen ympäristökeskuksen laatimassa kulutuksen kasvihuonekaasupäästölaskennassa. Asukaspäästöjen osalta Lappeenrannan ongelmana on ajoneuvoliikenne. Sen sijaan lentoliikenteen päästövaikutukset ovat Lappeenrannassa vähäiset. Lappeenrantalaisten lentomatkustamisen päästöt ovat keskimääräisesti huomattavasti pienemmät kuin muiden keskisuurten tai suurten suomalaisten kaupunkien asukkailla. Lappeenrannan lentokentältä lähtevien lentojen päästöt jäävät vähäisiksi suhteessa alueen muihin liikenteen päästöihin.

Sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti on toiminnassa verkostoja, joiden avulla voidaan paikallisesti edistää hyviä ja kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Lappeenrannan kaupunki kuuluu ilmastotyötä tukeviin kansainvälisiin verkostoihin kuten ICLEI, Covenant of Mayors ja Green Leaf sekä suomalaisiin HINKU- ja FISU-verkostoihin.

EU:n hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit laativat suunnitelmat hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi 2030

Lappeenrannan kaupungin strategisena tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen kuuluu kaupungin alueen asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen aiheuttamat päästöt. Vuoteen 2030 mennessä, kaupungin alueella päästöjen pitää vähentyä vielä arviolta 250 000 hiilidioksiditonnia ja hiilinielujen määrän olla 110 000 tonnia.

Lappeenrannan kaupunki valittiin mukaan EU:n sadan hiilineutraalin ja älykkään kaupungin (NetZeroCities) joukkoon vuonna 2022. Verkosto tukee kaupunkeja hiilineutraalisuuteen vaadittavien toimenpiteiden vauhdittamisessa. Tähän liittyen Lappeenrannan kaupunki aloittaa toimenpidesuunnitelman laadinnan kuten myös kaupungin ja alueen yritysten sekä toimijoiden investointisuunnitelman laadinnan kevään 2023 aikana.

Vuoden 2021 Lappeenrannan kasvihuonekaasupäästöjen tulokset on laskenut Etteplan Oy.

Lisätietoja:

Ilkka Räsänen, ympäristöjohtaja
Puh: 040 081 5284, ilkka.rasanen@lappeenranta.fi

Petri Kero, ilmastokoordinaattori
Puh: 040 653 0508, petri.kero@lappeenranta.fi