7.9.2023

Lappeenrannan kaupungin pilotoima lämpöakkuteknologia tuottaa nyt höyryä suomalaiselle teollisuudelle

Lappeenrannan kaupunki on pilotoinut kaukolämpökohteessa lämpöakkuteknologiaa, jonka on kehittänyt Elstor Oy. Ratkaisussa varastoidaan edullista pörssisähköä lämpövarastoon, josta energiaa voidaan purkaa lämpönä korvaten näin fossiilisia polttoaineita, kertoo Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.


– Tällä saamme säästöjä polttoainekustannuksissa ja vähennettyä kasvihuonekaasu- ja pienhiukkaspäästöjä.


Lämpöakun pilotointilaitos Lappeenrannan Selkäharjussa on tuottanut paikalliselle Kaskein Marja Oy:lle höyryä syksystä 2021 lähtien korvaten maakaasun polton kokonaan. Nyt laitteen arvon lämmöntuotannossa on noteerannut myös muu suomalainen teollisuus.


Vuoden 2023 toukokuussa hämeenlinnalainen Herkkumaa Oy otti käyttöön Elstorin 10 MWh:n tuplayksikön, joka vähentää yrityksen päästöjä arviolta 790 tonnia CO2e vuodessa. Myös turkulainen Oy Roberts Ab teki kesäkuussa lämpöakusta investointipäätöksen.


– Tämä on mielestäni sekä välttämätön, että innostava investointi tulevaisuuteen, Oy Roberts Ab:n toimitusjohtaja Mikko Roberts kertoo.

Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen iloitsee, että kaupungin pilotoima teknologia on saanut nyt tulta alleen ja sitä voidaan hyödyntää muuallakin Suomessa.


– Odotimme ja testasimme teknologiaa pitkään ja on hienoa, että sen käyttö leviää nyt muuallekin. Uskon, että jatkossa lämpöakkuteknologiaa voidaan hyödyntää höyryn tuotannon lisäksi esimerkiksi kaukolämmöntuotantoon.


Kaupungin hanke joudutti lämpöakkuteknologian käyttöönottoa


Lappeenrannan kaupungin pilottihanke käynnistyi vuonna 2018 osana kuusivuotista EU Life hanketta ”Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia”. Hankkeen tarkoituksena oli toteuttaa käytännön ilmastotoimia ja luoda vähähiilisen tuotannon sekä kulutuksen edellytyksiä. Lappeenrantalaisen Elstor Oy:n lämpöakkuteknologia soveltui tähän erinomaisesti.


Kaupungin hankkeen avulla Elstor Oy pääsi toteuttamaan ensimmäisen teollisen mittakaavan lämpöakun ja testaamaan sekä jatkokehittämään teknologiaansa nopeasti, kertoo Elstor Oy:n toimitusjohtaja Kari Suninen.


– Ilman pilottihanketta lämpöakkuteknologian kehittäminen yhtä nopealla aikataululla olisi ollut mahdotonta. Tämän lisäksi pilottihankkeen kokemusten avulla teknologiaa pystyttiin jatkokehittämään nyt sarjavalmistuksessa olevaksi lämpöakuksi, jota voidaan käyttää teollisuuden prosessihöyryn tuotannossa.

Yksi 5 MWh:n Elstor-perusyksikkö voi säästää jopa 480 tonnia hiilidioksidia vuodessa. Lisäksi ratkaisu edesauttaa uusiutuvan sähkön tuotannon edellytyksiä taajuussäädön, kysyntäjouston sekä tasesähkömarkkinoiden kautta.

Lisätietoja:


Lappeenrannan kaupunki
Ilkka Räsänen, ympäristöjohtaja
Puh: 040 081 5284, ilkka.rasanen@lappeenranta.fi

Elstor Oy
Kari Suninen, toimitusjohtaja
Puh: 040 558 3706, kari.suninen@elstor.fi