17.8.2021

Lappeenrannan kaupunki ja Biovaaka Oy sopivat yhteistyön laajentamisesta

Lappeenrannan kaupunkia palveleva Saimaan Tukipalvelut on käyttänyt Biovaaka Oy:n palveluja Kimpisen ja Pontuksen koulukeskuksissa sekä Hovinpellon päiväkodissa. Uudella sopimuksella käyttöä jatketaan ja laajennetaan samoissa kohteissa.

Lappeenrantalainen Biovaaka Oy syntyi muutama vuosi sitten tarpeesta seurata ruokahävikkiä ammattikeittiöissä ja sitä kautta vähentää hävikkiä kehittämällä toimintaa saadun tiedon perusteella, mm. vähentämällä hankintoja sekä huomioimaan ruokalistasuunnittelussa.

– Ensimmäinen askel kohti ruokahävikin pienentämistä on tehdä se näkyväksi ja mitattavaksi, sanoo myynti- ja markkinointipäällikkö Laura Järvinen Biovaaka Oy:stä.

– Seurannan avulla saadaan konkreettisia lukuja ja tietoa ruokahävikin syntymisestä toiminnan kehittämiseksi, jolloin säästetään selvää rahaa ja ympäristöä.

Biovaaka tarjoaa ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseksi sekä keittiöhenkilökunnan käyttöön että ruokailijoille. Ruokahävikkitietojen lisäksi palveluun voidaan kirjata tarkempia tietoja päivittäisistä kävijä- ja valmistusmääristä, jolloin ruokahävikistä saa entistä kattavampia tietoja.

– Palvelukokonaisuutemme kuuluvat Biovaaka Serve, joka automatisoi lautashävikin seurannan antaen ruokailijalle palautteen poisheitetystä ruoasta. Biovaaka Pro- ja Flow-palvelut ovat vastaavasti keittiöhenkilökunnan käyttöön auttamaan tarjolla olleen, nk. linjastohävikin seurantaan. Palvelut toimivat itsenäisesti tai erilaisina yhdistelminä eri pisteissä mahdollistaen erikokoisten koulujen ja ammattikeittiöiden ruokahävikin seurannan asiakkaan haluamalla tavalla, Järvinen sanoo.

– Kaikki tieto kerääntyy yhteen ja samaan paikkaan, jotta voidaan seurata ruokahävikkitietoa kokonaisuudessaan sekä yksilöiden auttaen ruokapalvelujen kehittämistyötä.

Lappeenrannan kaupungille laajempi kokonaisuus

Lappeenrannan kaupungin Saimaan Tukipalvelut Oy:llä on ollut käytössään sekä Biovaaka Serve- että Pro-ratkaisu Kimpisen koulussa sekä lautashävikin seuranta Biovaaka Serve Hovinpellon päiväkodissa ja Pontuksen koulussa.

– Nyt allekirjoitetulla uudella sopimuksella nykyisiä palveluita jatketaan sekä otetaan linjastohävikin seuranta käyttöön myös Pontuksen ja sekä Hovinpellon päiväkodissa uuden Flow-palvelun avulla, jolla ruokahävikki voidaan kirjata helposti millä tahansa mobiililaitteella tai tietokoneella käyttäen toimipaikan omaa vaakaa, kertoo Järvinen.

– Lisäksi tuomme ruokahävikkitietoa esille myös Kimpisen ja Pontuksen koulun infonäytöille tukemaan kestävään kehitykseen ohjaavaa opetusta. Yhteistyö ja viestintä ruokahävikin vähentämisessä on tärkeää. Ruokahävikin vähentämiseen voimme jokainen osallistua pienillä arjen teoilla ja siksi on tärkeää tuoda esille arkeen.

– Hienoa, että Lappeenrannan kaupunki ja Saimaan Tukipalvelut tekevät tärkeää työtä ruokahävikin vähentämiseksi, iloitsee Järvinen.

Vaikka korona onkin jonkun verran sotkenut päivärutiineja, Saimaan Tukipalveluissa on huomattu palvelun hyödyt.

– Kimpisen koulussa käytössä oleva Biovaaka Pro -palvelu on auttanut henkilökuntaamme visualisoimaan ja konkretisoimaan linjastohävikin määrään kiloina ja euroina, kertoo Saimaan Tukipalveluiden ruokapalvelujohtaja Elina Särmälä.

– Olemme ryhtyneet entistä enemmän pohtimaan keinoja, miten linjastohävikkiä voidaan vielä aikaisempaakin enemmän vähentää.

Ruokahävikin konkretisoiminen on myös oiva keino opettaa oppilaita ja lapsia vastuullisempaan kulutukseen. Kehityspäällikkö Markku Mäki-Hokkonen Lappeenrannan kaupungin Greenreality-palveluista kiitteleekin Biovaaka Oy:n roolia ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen sanansaattajana.

– Greenreality Networkiin kuuluva ruokahävikkiä vähentävä Biovaaka on erinomainen esimerkki yrityksistämme, jotka auttavat Lappeenrannan kaupunkia ja muita asiakkaitaan resurssiviisaammiksi ja ympäristöystävällisemmiksi, Mäki-Hokkonen kiittelee.

Myynti -ja markkinointipäällikkö
Laura Järvinen, Biovaaka Oy
p. 050 5478967
laura.jarvinen@biovaaka.fi

Kehityspäällikkö Markku Mäki-Hokkonen,
Lappeenrannan kaupunki
p. 040 5695515
markku.makihokkonen@lappeenranta.fi