23.2.2021

Lappeenrannan kaupunki ja LUT-yliopisto kehittivät täsmäaseen ilmanlaadun mittaamiseen

Parhaillaan käynnissä oleva Lappeenrannan kaupungin ja LUT-yliopiston yhteishanke rakentaa tietoallasta, johon kerätään kaupungin kiinteistöjen kaikki mitattavat suureet. Osana tätä hanketta toteutettiin edullinen, helposti asennettava, liikuteltava ilmanlaadun kevytanturointi -paketti Kisapuistoon.

Kaupungin ja yliopiston yhteisen projektin ensisijainen tavoite on rakentaa uudenlaisia älykkäitä energiatehokkuutta parantavia palveluita., jotka hyödyntävät Lappeenrannan kaupungin ja LUT:n kiinteistöautomaatiodataa. Lisäksi hankkeella halutaan käynnistää kiinteistöautomaation dataa hyödyntävää kehitysalustatoimintaa: tietoallas, toiselta nimeltään data-alusta, luo yrityksille uudenlaista kehitysympäristöä ja mahdollisuuksia tarjota tekoäly- ja muita kiinteistöjen pitoa parantavia palveluita.

- Tietoaltaasta saadaan haettua tiedot avoimien tietojenhakurajapintojen periaatteilla paikallisten pk-yritysten käyttöön, sanoo projektipäällikkö Jyrki Alamäki Lappeenrannan kaupungilta.

- Julkaisemalla avoimia rajapintoja luodaan pk -yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tällaisia mahdollisuuksia löytyy esimerkiksi tietojen analysoinnista, yhdistämisestä, raportoinnista ja visualisoinnista vaikkapa koneoppimisen (tekoälyn) avulla. Analysoinneilla voidaan optimoida kiinteistöjen lämmitystä ja viilennystä, sähkön käyttöä, varmistaa laadukkaan sisäilman saatavuus kaikissa tilanteissa ja vaikkapa löytää poikkeavasti likaantuneita ilmansuodattimia.

Pilottilaitteena kevytanturointipaketti

Yhteistyön pilottituotteena on nyt syntynyt edullinen, helposti asennettava ja liikuteltava ilmanlaadun kevytanturointipaketti, jolla voidaan seurata ikääntyneen Lappeenrannan jäähallin olosuhteita.

- Kevytanturointipaketin ensimmäinen testilaitteisto sisälsi 24 anturia, jotka asennettiin pareittain Lappeenrannan jäähalliin, kertoo LUT-ylipiston nuorempi tutkija Ville Tikka.

- Anturit mittaavat lämpötilaa, kosteustasoja, hiilidioksidipitoisuuksia, värinöitä ja lähettävät tiedot vastaanottimeen eli tukiasemaan yhden sekunnin välein..

Vastaanotin kerää Bluetooth LE (vähäenerginen) -tekniikalla antureiden tiedot ja lähettää ne GSM-lähettimellä tietokantaan.

- Tukiasema rakennettiin LUTin toimesta ja se toimii heti kun töpseli laitetaan seinään, jonka jälkeen mittaustulokset alkava kertyä tietokantaan, kertoo Tikka.

- Tällainen kokonaisuus, jossa on tukiasema ja esimerkiksi 10 anturia. voidaan hyvin nopeasti viedä vaikka johonkin kouluun, jossa halutaan mitata sisäilman suureita. Anturit voidaan kiinnittää nopeasti esimerkiksi kaksipuolisella teipillä, jolloin niiden siirtely on helppoa ja nopeaa.

Avoin kiinteistödata on myös työkalu, joka edesauttaa Lappeenrannan kaupungin toimenpiteitä kohti hiilineutraalisuutta.

- Data-alusta toimii tukijärjestelmänä kaupungin muille ilmastonmuutoksen hidastamisen hankkeille tarjoamalla keskitetysti kerätyn datan ja data-analytiikan näiden hankkeiden käyttöön, lisää Jyrki Alamäki.

- Kehitysalusta mahdollistaa myös uusiutuvan energian resurssien integroinnin sähkö- ja energiamarkkinoille.

Lisätietoja:

Nuorempi tutkija Ville Tikka, LUT-yliopisto
p. +358 50 400 7968, ville.tikka(at)lut.fi

Projektipäällikkö Jyrki Alamäki, Lappeenrannan kaupunki
p. +358 40 610 3125, jyrki.alamaki(at)lappeenranta.fi

"Kiinteistöintegraatioon integroidun data-alustan palveluiden käynnistäminen" -hanke 1.9.2019 – 31.8.2021. Linkki hankkeen sivulle: https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Greenreality-Lappeenranta/Hankkeet/Kiinteistoautomaation-data-alusta

.