31.1.2018

Lappeenrannan kaupunki kuukauden päästövähentäjä

Lappeenrannan kaupunki kuukauden päästövähentäjä

Lappeenrannan kaupunki on valittu tammikuun Hinku-teon palkinnonsaajaksi kaupungin omistamien autojen käytön tehostamisesta ja liikenteen päästöjen vähentämisestä. Kaupunki vuokraa autojaan kaikkien halukkaiden käyttöön virka-ajan ulkopuolella. Kevään aikana otetaan käyttöön neljä uutta sähköautoa, jotka ovat myös vuokrattavissa yhteiskäyttöpalvelun kautta.

Kaupungin esimerkin myötä myös yksityiset ovat laittaneet ajoneuvojaan yhteiskäyttöpalveluun vuokrattaviksi. Keskimäärin henkilöauto on käytössä vain neljä prosenttia elinkaarestaan. Muun ajan auto seisoo paikallaan käyttämättömänä. Perheiden kakkosautoilla luvut ovat vielä huonommat.

Tarjoamalla omia autojaan kaupunkilaisten käyttöön kaupunki mahdollistaa osalle asukkaista mahdollisuuden kakkosautosta luopumiseen. Lappeenrannan tavoitteena on, että kaupungissa olisi vuoteen 2020 mennessä yhteensä 150 yhteiskäyttöautoa.

Henkilöautojen määrän vähentämisellä pyritään parantamaan joukkoliikenteen ja erilaisten kimppakyytivaihtoehtojen toimintaedellytyksiä. Vanhimpien autojen poistuessa katukuvasta jäljelle jää aiempaa vähemmän autoja, joiden käyttöaste nousee. Jäljelle jäävät autot ovat edellistä mallisukupolvea vähäpäästöisempiä. Kehittyneemmän teknologian ansiosta liikenteen kokonaispäästöt vähenevät, vaikka liikennesuorite ei vähene. Autojen käyttöasteen noustessa aiempaa pienempi autokanta uudistuu nopeammin ja vähäpäästöisemmillä malleilla.

Lappeenrannan tavoitteena on myös edistää biokaasuautoilua. Lappeenrannan kaupunkikonserni korvaa osan ajoneuvoistaan vähäpäästöisillä kaasuautoilla, joihin Gasum Oy toimittaa biokaasua.

Hinku-raati arvostaa Lappeenrannan linjausta hankkia tulevaisuudessa kaupungin käyttöön pääosin uusiutuvalla energialla käyviä autoja eli kaasu- ja sähköautoja. Autohankinnat tehdään pääsääntöisesti pitkäaikaisina vuokra- eli leasing-sopimuksina.

Hinku-raati kannustaa kaikkia muitakin kunta- ja kaupunkikonserneja tekemään rohkeita päätöksiä liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Kunnilla on esimerkiksi mahdollisuus tulla mukaan Suomen suurimpaan sähkö- ja kaasuautojen yhteishankintaan.

Kuukauden Hinku-teko -palkinto ojennettiin 30.1.2018 klo 13 Lappeenrannan kaupungintalolla.

Lisätietoja:

Tutkija Hanna Eskelinen, Suomen ympäristökeskus

Puh. 050 322 8395, hanna.eskelinen(a)ymparisto.fi

Kuukauden Hinku-teko -palkinto

Hinku-teko -palkinto valitaan kuukausittain Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen kunnissa toteutettujen toimien joukosta. Palkintoraati arvostaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi myös mm. toimien tuomia taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä, edelläkävijyyden osoittamista sekä aktiivista työtä ilmastonmuutoksen hillinnän hyvien käytäntöjen edistämiseksi.

Valintakriteereinä ovat:

1) kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen

2) muut hyödyt kuten energiatehokkuuden ja energiaomavaraisuuden parantaminen, taloudelliset edut, työllisyyden lisääntyminen, yhteisöllisyyden lisääntyminen, käyttö- tai asumismukavuuden parantaminen, positiiviset terveysvaikutukset tai muu hyvinvoinnin lisääntyminen

3) edelläkävijyyden ja aktiivisuuden osoittaminen

4) yhdessä tekeminen

5) päästöjä vähentävien käytäntöjen levittäminen ja tiedon jakaminen

Kuukauden Hinku-teko -palkinto:

http://www.hinku-foorumi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Kuukauden_HINKUteko