1.4.2014

Lappeenrannan kaupunki liittyy hiilineutraalien kuntien verkostoon

Lappeenrannan kaupunki liittyy hiilineutraalien kuntien verkostoon

Lappeenrannan kaupunki liittyy hiilineutraalien kuntien verkostoon eli HINKU-kuntiin. Kaupunginvaltuusto päätti liittymisestä 31.3.2014. Samalla sitouduttiin vähentämään Lappeenrannan alueen kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Välitavoitteiksi asetettiin 15 prosentin päästövähennys vuoteen 2016 mennessä ja 40 prosentin päästövähennys vuoteen 2022 mennessä. Lappeenrannan kaupunkiin perustetaan oma HINKU-työryhmä, jonka tarkoituksena on etsiä ja kehittää toimia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Läpimurto HINKUlle

Valtakunnallisen HINKU-hankkeen vastuullisen johtajan, Suomen ympäristökeskuksen professorin Jyri Seppälän mielestä Lappeenrannan mukaantulo vahvistaa merkittävällä tavalla HINKUn painoarvoa Suomen ilmastomuutoksen hillintätyössä sekä hankkeen brändiarvoa kansainvälisesti.

– Lappeenrannalla on mahdollisuus kääntää ilmastonmuutoksen hillintäratkaisut todellisiksi mahdollisuuksiksi sekä Lappeenrannalle että koko Suomelle. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja yritysten vähähiiliselle osaamiselle ja tuotteille avautuu näkyvyyttä ja uusia markkina-alueita HINKU-verkoston välityksellä. Lappeenrannan kaupungilla on erinomaiset edellytykset yltää HINKU-kuntien yhteisiin tavoitteisiin, Seppälä arvioi.

Lappeenrannan liittymisen jälkeen HINKU-verkostoon kuuluu 16 Suomen kuntaa. Kunnat ideoivat ja toteuttavat toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi yhteistyössä alueensa yritysten, asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Kaikki HINKU-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa ja alueellista hyvinvointia

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöjohtaja Ilkka Räsäsen mukaan Lappeenrannassa päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Tarkoituksena on edelleen vahvistaa ja tiivistää hyvää yhteistyötä alueen elinkeinoelämän ja asukkaiden kanssa.

– Lisäksi pystymme kunnallisella päätöksenteolla vaikuttamaan maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen päästöihin. Tavoitteena on myös vahvistaa paikallista hyvinvointia esimerkiksi kustannussäästöjen, energiaomavaraisuuden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien avulla, Räsänen sanoo.

Lappeenrannassa jo otettu merkittäviä askelia

Lappeenrannassa on viime vuosina jo otettu merkittäviä askelia kohti hiilineutraalisuutta: vuonna 2010 kaupunki siirtyi kaukolämmön tuotannossa bioenergiaan. Kaupunkirakenteen kehittämisessä otetaan huomioon energiatehokkuus. Myös kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan johdonmukaisesti ja edistetään aurinkosähkön tuotantoa.

Lappeenrannan kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa. Yliopisto panostaa voimakkaasti uusiutuvan energian ja energiatekniikan kehittämiseen sekä ympäristöteknologiaan. Yliopiston Green Campus on palkittu kansainvälisesti innovatiivisena kehityskohteena.

Vuonna 2013 Lappeenrannassa avattiin Suomen toistaiseksi suurin sisämaan tuulipuisto. Parhaillaan Lappeenrantaan on rakenteilla UPM-Kymmene Oyj:n biodiesel-laitos.

LISÄTIETOJA

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen
puh. 0400 815 284
ilkka.rasanen@lappeenranta.fi

Lappeenrannan kaupunki
Kehitysjohtaja Markku Heinonen
puh. 040 581 1998
markku.heinonen@lappeenranta.fi

Suomen ympäristökeskus
Professori, johtaja Jyri Seppälä
puh. 040 740 1708
jyri.seppala@ymparisto.fi

www.lappeenranta.fi

www.hinku-foorumi.fi