10.2.2021

Lappeenrannan kaupunki mukaan uuteen EU:n Green City Accord -sopimukseen

Lappeenrannan kaupunki liittyy ensimmäisten kaupunkien joukossa uuteen EU:n Green City Accordiin eli vihreiden kaupunkien sopimukseen. Suomessa sopimuksen on allekirjoittanut aiemmin kolme kaupunkia ja Euroopassa yhteensä 18.

Green City Accord on EU:n uusi aloite, joka kannustaa kaupunkeja edistämään ympäristönsuojelua sekä tähtäämään kohti kestävämpiä, puhtaampia ja terveellisempiä kaupunkeja.

Sopimuksen allekirjoittaneet kaupungit sitoutuvat tehostamaan toimiaan vuoteen 2030 mennessä erityisesti viidellä avainalueella; parantamaan ilmanlaatua, suojelemaan vesistöjä ja vesivaroja, edistämään kiertotaloutta, turvaamaan luonnon monimuotoisuutta sekä vähentämään melua. Toimenpiteiden edistymisestä ja täytäntöönpanosta raportoidaan EU:lle.

Lappeenranta haluaa kaupungista entistä viihtyisämmän ja terveellisemmän

Lappeenrannassa ilmanlaatutilanne alittaa pääosin selkeästi WHO:n ohjeet ja tavoitearvot. Vesistöjen eteen tehdään jatkuvaa parannustyötä sekä Lappeenrannan kaupungilla, Lappeenrannan Energialla, että Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa.

Lappeenrannassa Green City Accord -sopimukseen liittyminen on osa European Green Leaf 2021 -vuoden toimenpiteitä, ja ympäristötyön edistäminen on luonnollinen jatkumo jo tehdyille ja meneillään oleville toimille, sanoo kaupunginjohtaja Kimmo Jarva.

- Haluamme tehdä Lappeenrannasta entistä viihtyisämmän ja terveellisemmän kaupungin asua ja käydä töissä. Kaupunki toimii jo esimerkkinä ja edelläkävijänä ympäristö- ja energia-asioissa, ja Green City Accord -sopimuksen myötä jatkamme tätä työtä entistä vastuullisemmin ja näkyvämmin.

Green City Accord -sopimus vankistaa Lappeenrannan näkyvyyttä Euroopan vihreiden kaupunkien verkostoissa. Sopimuksen avulla on mahdollista saada myös rahoitusta toimenpiteiden edistämiseen Lappeenrannassa.

Lisätietoja:

Lappeenrannan kaupunki

Kimmo Jarva, kaupunginjohtaja
p. 040 844 2000, kimmo.jarva(at)lappeenranta.fi

Ilkka Räsänen, ympäristöjohtaja
040 081 5284, ilkka.rasanen(at)lappeenranta.fi