7.9.2021

Lappeenrannan kaupunki saavuttanut viime vuosina rakennusten energiakuluissa yli miljoonan euron säästöt

Lappeenrannan kaupunkikonsernin kiinteistöjen sähkön, lämmön ja veden kulutusta on seurattu vertailukelpoisella tavalla vuodesta 2008 lähtien. Näihin kiinteistöihin kuuluu sekä kaupungin vuokra-asuntoja että julkisia rakennuksia.

Lappeenranta on onnistunut vähentämään kiinteistöjen energiankulutusta ja parantamaan energiatehokkuutta merkittävästi viime vuosina.

- Energiankulutus on vähentynyt reilut 20 % vuosien 2017–2020 välisenä aikana, sanoo toimitusjohtaja Mikko Hietamies Lappeenrannan Toimitilat Oy:stä.

- Tämä tarkoittaa reilun miljoonan euron säästöä vuosittain. Samalla rakennusten olosuhteita on pystytty parantamaan.

Energiatehokkuuden parantamistoimet ovat taloudellisesti kannattavia ja vähentävät myös ilmastopäästöjä. Energiatehokkuuteen tähtäävät ratkaisut on tehtävä kuitenkin huolella ja mielellään siten että samalla saadaan entistä paremmat olosuhteet tilojen käyttäjille. Kiinteistökannassa on vielä paljon lisää säästöpotentiaalia ja näitä toimenpiteitä kannattaa jatkaa tulevaisuudessa.

Lappeenrannan kiinteistöjen ominaiskulutustulokset (kWh/m3) ovat sääkorjattuja. Lämmitysenergiasta noin 93 % on kaukolämpöä ja noin 5 % polttoöljyä tai maakaasua.

Taustalla mittavia toimenpiteitä

Näiden lupaavien tulosten takana on suuri joukko erilaisia toimenpiteitä. Lappeenrannan Toimitilat Oy:n toimitilajohtaja Katri Tolvanen näkee tärkeänä muun muassa kaupungin liittymisen KETS sopimukseen.

- Sen myötä on käynnistynyt kulutusseuranta ja katselmointitoiminta, hän sanoo.

- Kaupungilla on myös aloitettu tekemään suunnitteluohjeita siten, että energiansäästö otetaan huomioon.

Muita hyviin tuloksiin johtaneita toimenpiteitä ovat olleet muun muassa rakennusten kiinteistöautomaatiojärjestelmän laaja ja älykäs käyttö, ilmanvaihtojärjestelmien tehokkuuden parantaminen mm. huolto- ja ylläpito-ohjelmin sekä rakennusten lämpötilojen lukitus 21 asteeseen.

- Paljon on tehty, mutta vielä on tekemistäkin, Tolvanen sanoo.

- Nyt juuri on menossa kunnossapitojärjestelmän uudistus sekä älykkäiden kiinteistökannan dataa hyödyntävien energiatehokkuuspalveluiden jatkokehitys. Arvioimme myös palvelurakennuksissa ilmanvaihdon uusia ohjausmahdollisuuksia ilta- ja viikonloppuaikoina olosuhteita kuitenkaan huonontamatta.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Mikko Hietamies
Lappeenrannan toimitilat Oy
mikko.hietamies(at)lappeenranta.fi
p. 0400 509 611

Toimitilajohtaja Katri Tolvanen
Lappeenrannan kaupunki
katri.tolvanen(at)lappeenranta.fi
p. 040 574 3630