18.12.2020

Lappeenrannan kaupunki valmistautuu European Green Leaf -voittovuoteen – koko kaupunkikonserni mukana toteutuksessa

Lappeenrannan kaupunki on valinnut ydintiimin toteuttamaan European Green Leaf -voittovuotta 2021. Green Leaf projektipäällikkönä toimii Kati Korhonen. Korhonen on tällä hetkellä kansainvälisten asioiden koordinaattori Lappeenrannan kaupungin konsernihallinnossa.

Korhosella on monen vuoden kokemus hankehallinnoinnista ja tapahtumatuotannosta. Hän on hoitanut myös viestinnällisiä tehtäviä. Viimeisimmäksi Korhonen on työstänyt Hinkua Etelä-Karjalaan! -hanketta ja sen myötä tutustunut kaupungin ilmastotyöhön. Tämä on luonteva jatko jo aloittamalleni työlle, kertoo Korhonen.

− Tämä on hieno mahdollisuus päästä vauhdittamaan Lappeenrannan kaupungin vihreää työtä.

Green Leaf viestintäpäällikkö Heli Mälkiä vastaa Green Leaf -viestinnän kokonaisuudesta. Mälkiä on toiminut tähän asti kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan tiedottajana ja vastannut Greenreality brändin viestinnästä ja markkinoinnista. Green Leaf -kokonaisuus, kisaorganisaatio ja sen viestintätavat ovat Mälkiälle tuttuja, koska hän on ollut kaupungin kisaprosessissa mukana alusta asti eli jo parin vuoden ajan. Viestinnän tarve eri kohderyhmille ja EU-komission suuntaan on ollut iso tähänkin asti, mutta nyt se kasvaa entisestään, kertoo Mälkiä.

− Green Leaf -vuosi on vahvasti viestintää niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Meillä on myös EU-komissiossa joukko aktiivisia viestijöitä jakamassa tietoa Lappeenrannasta ja voittovuoden tapahtumista.

Green Leaf -vuoden kokonaisuudesta vastaa kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen. Odotamme innolla Green Leaf -vuoden käynnistymistä ja sen tuomia uusia mahdollisuuksia, kertoo Räsänen.

− Lappeenranta on valittu EU-komission arvostetussa kilpailussa yhdeksi eurooppalaiseksi vihreäksi kaupungiksi. Tämä tukee meidän tulevaisuuttamme ja lisää kaupungin houkuttelevuutta. Meidät on nyt laitettu kartalle ja käytämme tilaisuuden hyödyksi.

Voittovuosi toteutetaan koko kaupunkiorganisaation voimin

Koko Lappeenrannan kaupunkikonserni on sitoutunut Green Leaf -vuoden toimintaan osallistumalla erilaisten tapahtumien ja toimintojen toteuttamiseen. Kaupunki työskentelee vuoden aikana myös erilaisten sidosryhmien sekä asukkaiden kanssa ilmastotoimenpiteiden eteenpäin viemiseksi.

Keskeiset teemat Lappeenrannan Green Leaf -voittovuonna ovat luonto, vesi, vihreä sähköistyminen sekä ilmastonmuutos. Vuoden 2021 aikana on aikomuksena toteuttaa yli 40 tapahtumaa ja toimenpidettä.

Lisätietoja:

Kati Korhonen, kati.m.korhonen(at)lappeenranta.fi
p. 040 354 2799

Heli Mälkiä, heli.malkia(at)lappeenranta.fi
p. 040 667 2235

Ilkka Räsänen, ilkka.rasanen(at)lappeenranta.fi
p. 040 081 5284