17.12.2021

Lappeenrannan kirjastotoimen hiilikäden- ja jalanjälki on laskettu ensimmäisenä Suomessa − kirjaston käyttö on ilmastoteko

Lappeenrannan kaupunginkirjasto on selvittänyt toimintansa hiilijalan- ja kädenjäljen. Laajuudeltaan mittaus oli Suomessa ensimmäinen koko kunnan kirjastotoimea ja kaikkia sen toimipisteitä koskeva mittaus. Tuloksista selvisi, että kirjaston käyttö on ilmastoystävällistä: Lappeenrannan kirjaston lainausten hiilikädenjälki on suurempi kuin hiilijalanjälki.

Lappeenrannan kirjastojen hiilijalan- ja kädenjäljen mittauksessa huomioitiin muun muassa kirjastoauton ajotiedot, toimipisteiden käyttämä energia, aineistohankinnoista ja palveluiden ostoista muodostuneet tiedot, sisäiset siirtokuljetukset, jätteen määrä, henkilökunnan työmatkaliikenne sekä aineistolainoista koottu tieto.

Merkittävin Lappeenrannan kirjastojen hiilijalanjälkeen vaikuttava tekijä on kiinteistöjen lämmitys, toiseksi suurin vaikutus on aineistokuljetuksilla ja kolmanneksi suurin polttoaineisiin ja energiaan liittyvillä toiminnoilla, kuten ostetulla sähköllä.

Lappeenrannan kirjastotoimenjohtaja Marja Huuhtanen kertoo, että mittaustulokset toimivat ennen kaikkea lähtötason selvityksenä, josta on tarkoitus parantaa.

– Lappeenrannan kaupunginkirjaston kymmenestä palvelupisteestä peräti seitsemän muuttaa uusiin tiloihin tai peruskorjataan lähivuosien aikana, ja tilauudistusten yhteydessä pystymme edelleen pienentämään energian kulutusta ja päästöjä.

Hiilikädenjälki kertoo kirjaston ilmastohyödyistä

Kirjastojen kohdalla hiilikädenjälki kertoo, kuinka paljon kirjastot ovat voineet auttaa lainaajiaan vähentämään negatiivisia ilmastovaikutuksia. Tulos on saatu vertaamalla kaupasta ostetun ja kirjastosta lainatun kirjan hiilijalanjälkeä toisiinsa.

Tulosten mukaan Lappeenrannan kirjastojen ja kirjastokäynnin hiilijalanjälki on pienempi kuin 13 kirjastossa tehdyn pilottitutkimuksen keskiarvo. Tämän lisäksi Lappeenrannan kirjaston lainausten hiilikädenjälki on suurempi kuin hiilijalanjälki.

– Kirjasto edustaa kiertotaloutta parhaimmillaan, ja ahkera kirjastonkäyttö auttaa pienentämään jokaisen lappeenrantalaisen hiilijalanjälkeä, kannustaa kirjastotoimenjohtaja Marja Huuhtanen.

Vaikka Lappeenrannan kaupunginkirjaston osalta mittaustulokset ovat hyviä, niitä on mahdollista parantaa kiinnittämällä huomiota kirjaston hiilijalanjälkeen sekä kasvattamalla hiilikädenjälkeä esimerkiksi kirjastokäyntejä ja lainausmääriä lisäämällä, kertoo Huuhtanen.

– Kirjastonkäyttöä voidaan lisätä toimivalla ja viihtyisällä tilatarjonnalla sekä kokoelmien esillepanolla ja saatavuudella. Lisäksi kiinnitämme huomiota muun muassa fyysisen aineiston logistiikkaan ja käsittelyyn. Sähköisten aineistojen osuus ja käyttö tulee edelleen kasvamaan, jolloin kirjastotilaa vapautuu fyysiseltä aineistolta kuntalaisten omaan toimintaan ja esimerkiksi esinelainaukseen.

Mittauksen toteutti LCA Consulting osana Lappeenranta European Green Leaf 2021 -voittajavuotta.

Huomioita Lappeenrannan kaupunginkirjaston hiilijalan ja -käden mittauksesta:

Tuloksissa esitetään Lappeenrannan kirjastojen potentiaaliset kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2020

Tulokset eivät ole absoluuttisia arvoja ja epävarmuudet liittyen tuloksiin tulee huomioida tuloksia tulkittaessa

Hiilijalanjälki on laskettu perustuen dataan, joka on saatu selvityksen tilaajalta eli Lappeenrannan kirjastoilta

Lappeenrannan kirjastot ovat vastuussa datan tarkkuudesta

Hiilijalanjälki on laskettu GHG-protokollan standardien mukaan (Corporate standard and Corporate value chain (Scope 3) standard)

Kaikki relevantit kategoriat Scope3 osalta on sisällytetty laskentaan ja valinta perustui asiantuntija-arvioon

Hiilijalanjälkilaskentaa ja sen raporttia ei ole verifioitu kolmannen osapuolen toimesta

Tutustu Lappeenrannan kaupunginkirjastojen hiilijalan- ja kädenjälkimittauksen raporttiin (linkki raportin pdf-versioon).

Lisätiedot:

Marja Huuhtanen
Kirjastotoimenjohtaja
marja.huuhtanen@lappeenranta.fi
puh. 040 594 9856