2.2.2021

Lappeenrannan luonnosta, ”jääkauden lapsesta”, valmistuu laaja selvitys – yleisö pääsee kurkistamaan aineistoon etukäteen

Lappeenrannassa on valmisteltu koko kunnan kattavaa selvitystä luonnon monimuotoisuudesta. Kevään aikana valmistuvaa esitystä esitellään yleisölle kaikille avoimessa webinaarissa torstaina 25.2. kello 17.00-19.00. Webinaari on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita luonnon monimuotoisuudesta.

Selvitys pohjautuu luontoa koskevaan paikkatietoaineistoon ja siinä esitellään Lappeenrannan metsiä, soita, vesistöjä ja rantaluontotyyppejä, kallioluontotyyppejä sekä perinnebiotooppeja ja muita kulttuurivaikutteisia elinympäristöjä. Tavoitteena on ollut antaa yleiskuva luonnon monimuotoisuudesta, ekologisesti arvokkaista alueista ja keskeisistä luonnonelementeistä, kertoo selvitystä tehnyt Lappeenrannan kaupungin ympäristösuunnittelija Anna Vuori.

- Lappeenrannan luonto on jääkauden lapsi. Jääkausi jätti jälkeensä harjut ja moreenimuodostumat, silotti kalliot ja petasi alavat savimaat. Näille geologisille elementeille alkoi kehittyä ne biologisen luonnon piirteet, jotka me tunnemme.

Myös ihminen on jättänyt luontoon vahvan jälkensä. Työssä on korostettu ekologisten verkostojen merkitystä luonnon elinvoimaisuudelle sekä kiinnitetty huomiota myös taajamaluontoon ja tavanomaiseen luonnon monimuotoisuuteen.

Koululaisten esittämiin kysymyksiin annetaan vastauksia

Selvitys on pohjana kunnassa tehtävään luonnon monimuotoisuuden elvyttämiseen ja vahvistamiseen tähtäävän strategian ja toimintaohjelman laatimiselle, jota valmistellaan vuoden 2021 aikana.

Tilaisuudessa ovat puhumassa myös biodiversiteetin ja viestinnän asiantuntija Riku Lumiaro Suomen ympäristökeskuksesta sekä Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistyksen edustaja. Lisäksi annetaan vastauksia luonnon monimuotoisuutta koskeviin kysymyksiin, joita ovat esittäneet Sammonlahden koulun 9A-luokan oppilaat. Myös yleisö voi esittää tilaisuuden aikana chatin kautta kysymyksiä.

Tilaisuus järjestetään Microsoft Teams-sovelluksen kautta. Linkki tapahtumaan: https://bit.ly/3r3IwUw

Ohjelma

17.00 Tilaisuuden avaus, ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, Lappeenrannan kaupunki

17.10 Avaussanat, ympäristötarkastaja Taina Lahtela, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

17.15 Kuntien luontotyö, biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku Lumiaro, Suomen ympäristökeskus

17.25 Luonnon monimuotoisuusselvityksen esittely, ympäristösuunnittelija Anna Vuori, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

18.15 Kommenttipuheenvuoro, (N.N.), Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys

18.30 Sammonlahden koulun 9A-luokan videokysymykset biodiversiteetistä, vastaamassa Anna Vuori ja Riku Lumiaro

18.50 Loppusanat

19.00 Tilaisuus päättyy

Lisätietoja:

Lappeenrannan kaupunki

Anna Vuori, ympäristösuunnittelija
p. 040 5701044, anna.vuori(at)lappeenranta.fi