11.2.2018

Lappeenrannan Resurssiviisauden tiekartta tähtää vuoteen 2050

Resurssiviisauskartoituksilla tietoa eteläkarjalaisten yritysten sivuvirroista

LCA Consultingin toteuttamilla resurssiviisauskartoituksilla selvitettiin kymmenen Etelä-Karjalan alueen yrityksen tarpeita raaka-aineiden, energiavirtojen sekä sivuvirtojen hyödyntämiseksi ja käytön tehostamiseksi. Samalla tuotettiin tietoa hukka- ja sivuvirroista Synergie ® -resurssitietokantaan, jonka avulla voidaan etsiä valtakunnallisesti tai maakunnallisesti sopivia symbioosikumppanuuksia.

Resurssiviisauskartoituksiin osallistuneille yrityksille luotiin materiaalitaseet, etsittiin kehityskohteita ja laadittiin toimenpidesuunnitelma jatkotoimille teollisten symbioosien ja kiertotalouden edistämiseksi. Resurssiviisauskartoituksiin osallistui mm. Laitex Oy, Szepaniak yhtiöt Oy ja Lehmus Roastery Oy.

”Lähtötaso resurssitehokkuudessa on osallistuvilla yrityksillä ollut keskimäärin kohtalaisella tasolla. Toisaalta resurssiviisauskartoituksen aikana osallistuvia yrityksiä on herätelty pohtimaan lisää mm. oman tuotannon materiaalien uudelleenhyödyntämismahdollisuuksia. Mukavasti kuitenkin monessa yrityksessä on tunnistettu resurssitehokkuuden aikaansaama positiivinen vaikutus yritysten toimintaan”, sanoo Antti Niskanen LCA Consultingilta.

Resurssiviisauskartoitus-selvitystyö toteutettiin Wirma Lappeenrannan toimeksiantona osana Wirma Lappeenrannan ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston ”FISS Etelä-Karjalan teollisten symbioosien palvelu” –hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Lappeenrannan kaupunki ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.


Lisää tietoa aiheesta:

Antti Niskanen
toimitusjohtaja, LCA Consulting Oy
antti.niskanen@lca-consulting.fi
puh. +358 40 76 28 444

Terhi Jantunen
Asiantuntija, kehityspalvelut, Wirma Lappeenranta
puh. +358 40 530 5958
terhi.jantunen@lappeenranta.fi


LCA Consulting Oy on erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan kehittämiseen elinkaarimallintamisen menetelmillä. LCA Consulting palvelee asiakkaitaan myös erilaisissa resurssitehokkuuteen-, uusiutuvan energian-, ja teknologiavertailuihin liittyvissä selvityksissä. Lisätietoa LCA Consultingin tuottamista palveluista: www.lca-consulting.fi

Wirma on Lappeenrannan kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluyksikkö. Wirma auttaa yrittäjiksi aikovia yrityksen perustamisessa ja seudun yrittäjiä yritystoiminnan kehittämisessä, kasvussa ja kansainvälistymisessä. Wirman yrityspalveluihin kuuluvat yrityksen perustamisneuvonta, toimivien yritysten neuvonta ja sijoittumispalvelut. Tämän lisäksi Wirma kehittää seudun toimintaympäristöä yritysystävällisemmäksi.