17.12.2018

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi käynnistää Etelä-Karjalassa alueellisen energia- ja ilmastotyön

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi käynnistää Etelä-Karjalassa alueellisen energia- ja ilmastotyön

Etelä-Karjalassa käynnistyy alueellinen energia- ja ilmastotyö. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen käynnistämässä energia- ja ilmastotyössä tavoitellaan Etelä-Karjalan alueen kuntien ja pk-yritysten energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämistä sekä vauhditetaan kansallisen energia- ja ilmastostrategiatyön etenemistä Etelä-Karjalan maakunnassa.

Alueellisella energia- ja ilmastotyöllä lisätään eteläkarjalaisten kuntien ja alueen pk-yritysten tietoisuutta muun muassa energiatehokkuussopimuksista ja energiakatselmustoiminnasta. Lisäksi madalletaan kynnystä liittyä energiatehokkuussopimuksiin sekä lisätään alueellista ilmastoyhteistyötä.

Alueelliseen energia- ja ilmastotyöhön liittyen Etelä-Karjalan kunnille ja pk-yrityksille järjestetään Etelä-Karjalan maakunnissa pidettäviä informaatiotilaisuuksia kevään 2019 aikana. Informaatiotilaisuuksissa jaetaan tietoa muun muassa energiatehokkuussopimuksista, energiakatselmuksista, sekä eri rahoitus- ja tukimallien hyödyntämisistä energiatehokkuuden lisäämiseen ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen.

Lisäksi Etelä-Karjalan kunnille ja pk-yrityksille laaditaan aiheeseen liittyen kattava tietopaketti ja erillinen viestintämateriaali, jota voidaan hyödyntää organisaatioiden sisäisessä viestinnässä.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi kannustaa kaikkia Etelä-Karjalan kuntia ja pk-yrityksiä ottamaan osaa informaatiotilaisuuksiin ja hyödyntämään tilaisuuden alueellisen energia- ja ilmastotyön verkostoitumisen merkeissä.


Kuva: Heli Mälkiä

Lisätietoja:

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
Ville Reinikainen
ville.reinikainen@lappeenranta.fi
puh: +358 40 593 1403