29.4.2014

Lappeenrannasta kehitetään pyöräilykaupunkia

Lappeenrannasta kehitetään pyöräilykaupunkia

Lappeenrannan kaupunki on käynnistänyt tavoitteellisen ohjelman pyöräilyn edistämiseksi. Keskeistä ohjelmassa on yhtenäisen ja laadukkaan pyöräilyverkoston kehittäminen kaupungin alueelle. Pyöräilyä halutaan lisätä sekä työmatkaliikenteessä että vapaa-ajan liikuntamuotona. Toiveeksi on asetettu, että Lappeenranta olisi vuoden 2015 pyöräilykaupunki.

Lappeenrannan pyörätieverkostoa on rakennettu johdonmukaisesti parin vuoden ajan pyöräilijöitä kuunnellen. Reittien yhtenäistämisen ohella madalletaan katujen reunakiveyksiä, kunnostetaan tienpintoja sekä lisätään opastusta, valaistusta ja pyöräparkkeja. Pelkistetty pyöräteiden kartta ja monikieliset esitteet julkaistaan toukokuun aikana.

Kaupungininsinööri Pasi Leimin mukaan laadukkaalta pyörätieverkostolta edellytetään muun muassa verkon selkeyttä, väylien suoruutta ja yhtenäisyyttä, risteysten turvallisuutta sekä talvikunnossapitoa.

– Yhtenäistä pyöräilyverkostoa kertyy Lappeenrannassa nyt kaikkiaan 95 kilometriä. Pääreitit on valittu niin, että ne muodostavat kattavan ja selkeän verkoston kaupungin halki kaikilta suunnilta. Kehittämistyössä on ollut apuna joukko lappeenrantalaisia aktiivipyöräilijöitä, Leimi kertoo.

Hän ennakoi, että pääreitistön kehittämisen ansiosta pyöräily lisääntyy, vaikka vilkas rakentaminen keskikaupungilla tuokin haasteita pyöräilyväylien kehittämiseen vielä muutaman vuoden ajan. Keskikaupungilla haasteellisuutta lisää se, että pyöräilyväyliä joudutaan rakentamaan valmiin katuverkoston yhteyteen.

Pyöräilyn suosion kasvattaminen vahvistaa Vihreä Lappeenranta -brändiä ja edesauttaa kaupungin tavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ilmasto-ohjelman mukaisesti 30 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Liikennekyselyllä kartoitetaan kulkutapatottumuksia

Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla on avattu joukkoliikennekysely, jolla kartoitetaan kaupunkilaisten arkipäivän kulkutapatottumuksia. Kyselyssä kerätään tietoja, millä tavoin asukkaat taittavat työ- ja vapaa-ajan matkansa, kuinka pitkiä tehdyt matkat ovat ja kuinka monta kertaa päivässä ollaan liikkeellä.

Vastausten perusteella tehdään kulkutapajakauma ja arvioidaan mikä kävelyn, pyöräilyn ja bussimatkojen osuus kokonaismatkustuksesta toukokuun aikana on. Kysely on tarkoitus toistaa vuoden kuluttua.

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvotaan kaksi joukkoliikenteen kaupunkilippua, joilla voi 30 päivän aikana tehdä rajattoman määrän matkoja Lappeenrannan kaupungin alueella liikennöivissä busseissa. Kysely löytyy kaupungin verkkosivuilta: www.lappeenranta.fi > Palvelut > Joukkoliikenne > Liikennekysely

Lisätietoja

www.lappeenranta.fi > Palvelut > Kadut-ja-liikenne > Kevyt-liikenne > Pyöräilyn-pääreitit

Kaupungininsinööri Pasi Leimi, pasi.leimi@lappeenranta.fi, puh. 040 740 1643