7.10.2020

Lappeenranta allekirjoitti kansainvälisten kiertotalouskaupunkien julistuksen

Lappeenranta on allekirjoittanut kolmen muun suomalaisen kaupungin – Helsingin, Turun ja Tampereen – kanssa Euroopan kiertotalouskaupunkien julistuksen (European Circular Cities Declaration). Julistus julkistettiin 1. lokakuuta eurooppalaisten kestävien kaupunkien konferenssissa (9th European Conference on Sustainable Cities & Towns) Mannheimissa Saksassa.
Suomesta tilaisuuteen osallistui Helsingin kaupungin ympäristöasioista vastaava apualaispormestari Anni Sinnemäki.

Tällä hetkellä julistuksessa on mukana yli 20 kaupunkia tai aluetta Euroopasta ja siinä sitoudutaan puolustamaan kiertotaloutta ja edistämään resurssitehokasta, vähähiilistä ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa. Julistuksen takana oleva kansainvälinen kaupunkien kestävän kehityksen järjestö ICLEI odottaa julistukseen lisää jäseniä.

Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen pitää ICLEI:n koordinoimaa julistusta yhtenä etappina kohti siirtymistä kiertotalouteen paikallisella tasolla.

– Lappeenranta on kuulunut ICLEI-verkostoon vuodesta 2017 lähtien, Räsänen kertoo.

– Resurssiviisauden tiekartta toteutettiin SITRA:n avustuksella vuoden 2016 aikana Lappeenrannassa.

Resurssiviisauden tiekartta vahvisti kaupungin suuntaviivat kiertotalouden edistämiseksi ja toteuttamiseksi omassa toiminnassaan, mikä on strateginen kannanotto kestävän kehityksen puolesta.

– Viime vuonna Lappeenrannan kaupunki liittyi myös osaksi Suomen kiertotalousedelläkävijöiden verkostoa, Räsänen jatkaa.

– Tähän liittyvän kiertotaloustiekartan laadinta on parhaillaan käynnissä.

Verkostoitumisella ja osallistumisella kansainväliseen yhteistyöhön saavutetaan imagohyötyjen lisäksi myös konkreettisia etuja.

– Liittymällä eurooppalaisten edelläkävijäkaupunkien verkostoon alueelle saadaan tukea eurooppalaisista verkostoista sekä kasvatetaan mahdollisuutta saada kiertotalouteen liittyvää rahoitusta, Räsänen sanoo. Tästä on hyötyä myös meidän kumppaneillemme, kuten LUT-yliopistolle, LAB-ammattikorkeakoululle sekä alueen yrityksille. Lisäksi liittyminen tukee European Green Leaf -prosessia.

Lappeenrannan kaupunki on edelläkävijä ilmastonsuojelussa. Vuonna 2000 kaupunki liittyi kuntien ilmastokampanjaan, vuonna 2014 HINKU-kuntien verkostoon ja vuonna 2015 resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien FISU-verkostoon. Keväällä 2016 kaupunki palkittiin Kuntaliiton ilmastokonferenssissa kunniakirjalla ilmastotyöstään. Kaupungin kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että kaupunki osallistuu myös kansainvälisten verkostojen toimintaan ja saa tukea ja tietoa edelläkävijäkaupunkien toiminnasta ympäri maailmaa.

Lisätiedot:

Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, Lappeenrannan kaupunki, ilkka.rasanen@lappeenranta.fi p. 0400 815 284


ICLEI on maailman johtava verkosto kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Verkosto perustettiin vuonna 1990 ja siihen kuuluu nykyisin yli 1500 kaupunkia ja kuntaa yhteensä yli 100 maasta. Järjestö auttaa jäseniään kestävyyden ja vähähiilisyyden edistämisessä, luonnon monimuotoisuuden suojelussa, resurssien tehokkaassa käytössä sekä älykkään infrastruktuurin ja vihreän talouden edistämisessä.

Lisätietoja ICLEI:stä löytyy osoitteesta www.iclei-europe.org