17.10.2022

Lappeenranta-Imatra -kaupunkiseudulle vihreän sähköistämisen kansallisen innovaatiotyön vetovastuu

Vetovastuuhankkeet edistävät alueiden välisiä kumppanuuksia teollisuuden digivihreän siirtymän ja tulevaisuuden teknologioiden kehittämistyössä.

Kestävä energia, teollisuus, tuotannon ja kuluttamisen mallit ja terveellinen, hyvinvoiva elämä ovat teemoja, jotka yhdistävät Innokaupunkien solmimia ekosysteemisopimuksia. Vetovastuuhankkeiden ideana on täydentää ja vahvistaa alueiden yhteistä osaamista ja yhteiskehittämistä. Yhteistyö lisää suomalaisen osaamisen kansainvälistä näkyvyyttä, kun kaupungit ja toimijat kilpailevat ulkomaisista osaajista ja TKI-investoinneista.

Teemoja viedään eteenpäin ekosysteemisopimusten lisäksi ryhmähankkeissa, joista ottavat vetovastuun TKI-toimijat Lappeenrannassa, Kokkolassa, Tampereella, Joensuussa, Oulussa ja Jyväskylässä.

Mukana on kuusi vetovastuuhanketta, jotka edistävät seuraavien teemojen innovaatio- ja liiketoimintaa: vihreä sähköistäminen, akkukemikaalit, liikkuvat työkoneet, fotoniikka sekä liikunta ja digitaaliset terveys- ja hyvinvointiteknologiat.

– Hankkeet lisäävät osaamiskeskittymien välistä yhteistyötä ja työnjakoa innovaatiovetoisen kasvun aikaansaamiseksi. Teemoissa korostuvat osaamisen vahvistaminen, ennakointi- ja innovointitoiminta, uusien teknologioiden kehittäminen sekä alueiden välisten ja kansainvälisten kumppanuuksien edistäminen, kertoo kansallisen ohjausryhmän puheenjohtaja Petri Peltonen.

Jokainen vetovastuuhanke yhdistää toimijoita vähintään kolmesta Innokaupungista. Vetovastuuhankkeet ovat kaksivuotisia hankkeita. Niissä kehitettävät teemat perustuvat valtion ja 16 kaupunkiseudun solmimiin ekosysteemisopimuksiin.

Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu on jo aiemmin solminut Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM:n) kanssa sopimuksen vihreän sähköistämisen tuotekehitys- ja innovaatiotyön kohdentamisesta vuosille 2021–2027 ja nyt myös vihreän sähköistämisen innovaatioekosysteemin vahvistaminen Suomessa tuli luontevasti Lappeenrannan ja LUT:n vetovastuulle.

– Vetovastuuhankkeella täydennämme ja vahvistamme alueiden välistä yhteiskehittämistä sekä lisäämme alan osaamisen kansainvälistä näkyvyyttä. Lappeenranta on jo tehnyt pitkäjänteisesti töitä vihreän sähköistämisen yhteistyön lisäämiseksi Suomessa. Vihreän sähköistämisen kärkikaupungit yhdistävä vetovastuuhanke on seuraava askel tämän yhteistyön kehittämisessä ja hankkeen luonnollinen veturi on LUT-yliopisto, kertoo kehitysjohtaja Markku Heinonen Lappeenrannasta. LUT:n ja Lappeenrannan kaupunkiseudun kumppaneina vihreän sähköistämisen kansallisen innovaatioekosysteemin vahvistamisessa toimivat Oulun, Vaasan, Jyväskylän ja Joensuun ekosysteemitoimijat sekä Raahen ja Kokkolan kaupunkiseudut.

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt ovat mukana luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä!

Lisätiedot:

Kehittämispäällikkö Riina Pulkkinen, Pirkanmaan liitto, p. 040 708 0178, riina.pulkkinen(a)pirkanmaa.fi

Kehitysjohtaja Markku Heinonen, Lappeenrannan kaupunki, p. 040 5811998, markku.heinonen(a)lappeenranta.fi