28.4.2022

Lappeenranta nimettiin EU:n sadan ilmastokaupungin edelläkävijäryhmään

Euroopan komissio on tunnistanut kaupunkien keskeisen roolin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja asukkaiden osallistamisessa tähän työhön. EU on hakenut uudella Missio-ohjelmallaan eturivin kaupunkeja, joiden kanssa tähdätään EU:n ja kaupunkien ilmastosopimusten tekemiseen.

EU on nyt julkistanut kaupungit, jotka ovat täyttäneet ne edellytykset, jotka sadan kaupungin ryhmän valinnalle oli asetettu. Lappeenranta on saanut kunnian ja vaativan tehtävän, toimia yhtenä nimetyistä eurooppalaisista kaupungeista. Komissio valitsi Suomesta yhteensä kuusi kaupunkia ilmastomission edelläkävijäkaupunkien joukkoon. Lappeenrannan lisäksi valittiin Tampere, Turku, Lahti, Espoo ja Helsinki. Komission tiedote ja lista muista valituista Euroopan kaupungeista on nähtävillä täällä: https://bit.ly/3rYScST

Missiokaupungit toimivat innovaattoreina muille kaupungeille

Älykkäille ja hiilineutraaleille edelläkävijäkaupungeille EU:n asettamat kriteerit olivat:

- kaupunkien tahtotila, kunnianhimo ja valmistautuminen ilmastonmuutokseen

- sitoutuminen kutsua työhön mukaan kuntalaiset, yritykset ja muut sidosryhmät

- kaupunkien tulee sijaita maantieteellisesti eri puolilla Eurooppaa

Kaupunkimission tavoitteena on EU:n ja kaupunkien yhteisin voimin sadan älykkään kaupungin ryhmä, joka vuoteen 2030 mennessä toimii eurooppalaisena innovaatio- ja investointikeskittymänä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Valitut kaupungit näyttävät esimerkkiä muille kaupungeille ja edistävät muidenkin kaupunkien etenemistä hiilineutraaleiksi vuoteen 2050 mennessä.

Lappeenrannan vahvuus yritysten ja yliopiston kanssa tehtävässä yhteistyössä

Missio-tunnustus edistää demonstraatioiden ja kokeilujen toteutumista, verkostoitumista sekä rahoituksen saamista EU:n eri rahoituslähteistä.

Lappeenrantaa kiinnostavat eritoten investointikokeilut ja kehitysalustojen rakentaminen yhdessä yliopiston ja yritysten kanssa. Tunnustus lisää myös yritysten ja sijoittajien kiinnostusta toimia nimettyjen eurooppalaisten kaupunkien alueilla. EU:n kanssa solmittavan ilmastosopimuksen valmistelua kaupunki haluaa tehdä sekä asukkaiden kanssa kuin myös yhteistyössä kansallisten ministeriöiden (YM, TEM) kanssa.

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva iloitsee, että nimeäminen on luontevaa jatkoa Lappeenrannan toimimiselle Green Leaf kaupunkina vuonna 2021.

- On tärkeää, että voimme jatkaa yhteistyötä paitsi komission, myös muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa.

Lappeenrannan kehitysjohtaja Markku Heinonen pitää tunnustusta oivana palkintona alueella jo tehdystä erinomaisesta valmistelutyöstä, kuten Greenreality-yritysverkoston ja LUT:n ansiokkaasta toiminnasta.

- Koska Etelä-Karjalaan myönnettiin niukasti alueellisia rakennerahastovaroja, kaupunki tulee jatkossa hakemaan entistä aktiivisemmin suoraa eurooppalaista rahoitusta ja tässä EU:n kaupunkimission statuksella uskomme olevan omaa painoarvoa. Tavoitteenamme on luopua fossiilisten polttoaineiden tuonnista kaakkoiseen Suomeen ja lisätä puhtaan, kotimaisen energian valmistusta Etelä-Karjalassa ja tätä kautta luoda samalla työpaikkoja ja elinvoimaa koko Suomeen. Tämän työn kiireellisyyttä korostaa tämänhetkinen Euroopan riippuvuus Venäjän tuontienergiasta.

Lisätietoja:

Lappeenrannan kaupunki

Markku Heinonen, kehitysjohtaja
p. 040 581 1998, markku.heinonen(at)lappeenranta.fi