22.6.2022

Lappeenranta tekee ilmastotyötä yritysyhteistyön avulla – kaupungin tukema Elstor Oy:n ratkaisu vaikuttaa ilmastoon ja elinvoimaisuuteen positiivisesti

Suomen ilmastopääkaupunki Lappeenrannan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja toimia johtavana uusiutuvan energian ja vihreän teknologian keskittymänä.

Kaupungin koordinoimaa Greenreality Networkia vetävä kehittämispäällikkö Markku Mäki-Hokkonen kertoo, että energia- ja ympäristöala sekä vihreä sähköistyminen ovat kaupungin tärkeimpiä ja selvimpiä tulevaisuuden kasvua ja vientituloja tuottavia aloja.

– Ratkaisuille on polttava tarve, ja sen ansiosta niille on tarjolla maailmanlaajuiset markkinat.

Kaupungilla on vihreän sähköistämisen teemassa niin sanottu ekosysteemisopimus valtion kanssa, ja tavoitteena on luoda vihreästä sähköistämisestä kansainvälinen kasvuala.

– Ennen kaikkea kaupunki toimii LUT-konsernin tutkimuksen sekä alueelle syntyneen energia- ja ympäristöalan yritysten kehityskumppanina. Yritykset tarjoavat puolestaan ratkaisuja asiakkailleen. Näin Lappeenrannalla on pieni jalanjälki, mutta suuri kädenjälki, Mäki-Hokkonen sanoo.

Kaupunki tukee yrityksiä muun muassa koordinoimalla verkostotoimintaa, toimimalla yhteiskehittämisen pilottiasiakkaana ja edistämällä aktiivisesti suurien investointien syntyä alueelle. Yritykset voivat tiedustella yhteistyömahdollisuuksia kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsäseltä ja Mäki-Hokkoselta.

– Kaupunki tarjoaa mahdollisuuksia referenssikohteiden toteuttamiseen ja pilotoimiseen kaupunkiympäristössä. Yhteistyö tuottaakin yrityksille erityisesti niiden kaipaamia ensimmäisiä referenssejä, kaupungille elinvoimaa ja ilmastolle hyvinvointia, Räsänen sanoo.

Mäki-Hokkosen mukaan piloteissa ja hankkeissa käytetään usein kansallista tai EU-rahoitusta, ja yhteistyöhön osallistuvat niin kaupunki, yliopisto kuin yrityksetkin.

– Yhteistyöllä osaaminen ja ratkaisut syntyvät nopeammin, osaaminen kasvaa ja uusia mahdollisuuksia aukeaa. Yritykset ovat parhaita asiantuntijoita kertomaan miten kaupunki voi tukea heitä kestävässä liiketoiminnassaan, ja Greenreality Network tarjoaa tähän oivan foorumin.

Ilmastotekoja päästöttömällä prosessihöyryllä

Yksi kestävä menestystarina kaupungin ja yritysten yhteistyöstä ilmaston ja elinvoimaisuuden eteen on Elstor Oy:n toteuttama ja kaupungin tukema ratkaisu, jonka avulla voidaan tuottaa höyryä ilman hiilidioksidipäästöjä. Höyryratkaisun pilotti on käytössä elintarvikealan yrityksessä Kaskein Marjalla.

Elstor Oy:n toimitusjohtaja Kari Sunisen mukaan kehitetty ja patentoitu ratkaisu varastoi sähkön korkeaan lämpötilaan, ja purkaa sitten varastoidun lämpöenergian höyryksi ja lämmöksi haluttuna aikana.

– Ratkaisulla saadaan tuotettua teollisuuden vaatimukset täyttävää höyrylaatua ilman CO2- ja hiukkaspäästöjä, sillä prosessissa ei tapahdu polttoa. Koska sähkön hinta vaihtelee vuorokauden eri aikoina, ratkaisussamme ennakoidaan tulevan vuorokauden alhaisimmat sähköhinnat, ja järjestelmä automaattisesti lataa tätä lämpövarastoa sen mukaisesti.

– Kokemuksien perusteella ratkaisu myös säästää käyttökustannuksissa fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Esimerkiksi elintarviketeollisuuden, kuten leipomojen, juomateollisuuden ja pesuloiden prosesseissa tarvittava höyry tuotetaan tällä hetkellä fossiilisia polttoaineita polttamalla.

– Kaskein Marjan höyrypilottimme pitkäaikaiset kokemukset osoittavat, että teollisuuden edellyttämät laitteiston luotettavuus ja höyryn laatuvaatimustaso toteutuu, Suninen toteaa.

Elstorin ratkaisu on ollut nyt 12 kuukautta käytössä ja siitä viimeiset 9 kuukautta päähöyrynlähteenä Kaskein Marjalla, joka ratkaisua hyödyntämällä tekee ilmastotekoja ja säästöä toiminnassaan. Maakaasun käyttö on ratkaisun ansiosta vähentynyt huomattavasti yrityksen höyryn tuotannossa. Kaskein Marjan varatoimitusjohtaja Pekka Koivisto kuvailee yhteisprojektia menestykseksi.

– Tällä hetkellä käytämme uudella laitteistolla tuotettua höyryä saman määrän kuin aiemminkin käytössä olleella kehittimellä, jota varten piti kuitenkin polttaa 50 000 litraa polttoöljyä. Uuden ratkaisun merkitys on siis suuri ja jatkaa kasvuaan vuosittain. Laitteistoa on mahdollisuus laajentaa myös vielä kiinteistön ja käyttöveden lämmittämiseen.

Kaupungin tuki ratkaisevassa asemassa

Lappeenrannan kaupunki on osallistunut Greenreality Network -verkostoon kuuluvan Elstorin teknologian kehitykseen tutkimus- ja kehityshankkeiden kautta jo ennen yrityksen perustamista.

Ilkka Räsäsen mukaan kaupunki on toiminut myös yrityksen ensimmäisenä pilottiasiakkaana Mustolan lämpöakkukokeilussa, josta saatujen kokemuksien perusteella nyt käytössä oleva höyryntuottoratkaisu on kehitetty.

– Laitteistoa on alettu kehittää yhdessä jo viisi vuotta sitten, ja nyt tämän yhteistyön hedelmistä nautitaan. Olemme hakeneet lämmöntuottopilotille rahoituksen sekä toteuttaneet pilottikohteen rakennuttamisen yhdessä Lämpövoima Oy:n kanssa. Lämpöakkuhankinta oli osa ilmastotoimenpiteitä vauhdittavaa CANEMURE-hanketta.

Elstorin toimitusjohtaja Kari Sunisen mukaan Lappeenrannan kaupungin yhteistyö, ilmastotavoitteet ja Greenreality-verkosto ovat edesauttaneet merkittävästi höyryntuottoratkaisun syntymisessä.

– Ilman kaupungin aktiivista roolia, tukea ja kannustusta kehitystyömme ei olisi ollut näin ripeää. Pilottikokeilun lisäksi kaupungin tarjoama julkisuus ja verkostot ovat herättäneet paljon kiinnostusta ratkaisuamme kohtaan muun muassa ministeritasolta ja kansanedustajista aina eri maiden suurlähettiläisiin asti.

– Yhteistyö kaupungin kanssa on sujunut moitteettomasti, ja olemme myös käyneet keskusteluja tontti- ja lisätoimitila-asioissa sekä saaneet henkistä kannustusta, jolla on suuri merkitys. Oma apunsa on lisäksi ollut kaupungin perustamalla Business Mill -toiminnalla, joka tarjoaa ratkaisuhakuista konkreettista tukea aloittaville yrityksille.

Lisätietoja:

Lappeenrannan kaupunki:
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, puh. 0400 815284, ilkka.rasanen@lappeenranta.fi

Kehittämispäällikkö Markku Mäki-Hokkonen, puh. 040 5695515, markku.maki-hokkonen@lappeenranta.fi

Elstor Oy:

Toimitusjohtaja Kari Suninen, puh. 040 558 3706, kari.suninen@elstor.fi

Kaskein Marja:

Varatoimitusjohtaja Pekka Koivisto, pekka.koivisto@polarica.com