13.6.2018

Lappeenranta tuo esille ilmastohuippukokouksessa uudenlaisen ratkaisun energianvarastointiin

Lappeenranta tuo esille ilmastohuippukokouksessa uudenlaisen ratkaisun energianvarastointiin


Yleinen haaste sähköenergiamarkkinoilla on vaihtelevan tuotannon määrä ja se, että tuuli- ja aurinkovoiman osuuden kasvattamiseksi tarvitaan kysyntäjoustoa. Haasteen ratkaiseminen edellyttää tuotetun energian varastoimista. Lappeenrannan kaupunki onkin lähdössä kokeilemaan uudenlaista lämpöakkua, joka omalta osaltaan tukisi haasteen ratkaisua.

Lappeenrantalainen yritys Elstor Oy on yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa kehittänyt energiavarastoratkaisua, joka voisi kustannustehokkaasti vastata tähän tarpeeseen ja samalla tuottaa lämpöenergiaa päästöttömästi. Ratkaisulla voidaan varastoida sähköenergia ja purkaa se haluttuina hetkinä erilaisiin lämpöenergiatarpeisiin, kertoo toimitusjohtaja Kari Suninen Elstor Oy:stä.

- Energiaratkaisu perustuu korkean sulamislämpötilan omaavaan materiaaliin ja sen olomuodon muutoksiin. Ratkaisun kehitystyö edistyy parhaillaan aikataulun mukaan.

Tarkoituksena on edetä suunnittelu- ja testausyksikön rakentamisvaiheesta niin, että Lappeenrannan Mustolan teollisuusalueella varsinaisen pilotin rakentaminen käynnistyy vuoden 2019 aikana. Hanke toteutetaan yhdessä Lappeenrannan Energia Oy:n kanssa.

Pilotin esittely ilmastohuippukokouksessa


Kaupunki on mukana Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Ilmastohuippukokouksessa Helsingissä 13.6.2018, missä on esillä uudenlaisia ilmastotekoja ja -sitoumuksia. Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva esittelee tilaisuudessa kaupungin ilmastopoliittisia toimia, joista uusimpana on lämpöakkukokeilu.

- Tämä on hieno esimerkki Lappeenrannan kaupungin, yliopiston ja paikallisten yritysten innovatiivisesta yhteistyöstä.


Lisätietoja:

Lappeenrannan kaupunki
Markku Heinonen, kehitysjohtaja
p. 040 581 1998, markku.heinonen(at)lappeenranta.fi

Elstor Oy
Kari Suninen, toimitusjohtaja
p. 040 558 3706, kari.suninen(at)elstor.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Jero Ahola, sähköjärjestelmien energiatehokkuuden professori
p. 040 529 8524, jero.ahola@lut.fi