15.12.2022

Lappeenrantaan suunnitellaan pienydinvoimalaa

LUT-yliopisto suunnittelee Lappeenrantaan Suomen ensimmäistä tutkimuskäyttöön tarkoitettua mikroreaktoria yhteistyössä yhdysvaltalaisen kumppanin kanssa.

LUT-yliopisto ja yhdysvaltalaisyritys Ultra Safe Nuclear Corporation ovat allekirjoittaneet yhteisymmärrysmuistion (MOU), jonka tavoitteena on rakentaa Lappeenrantaan MMR-tutkimus- ja -testireaktori.

Käytännössä muistio tarkoittaa, että sopimusosapuolet sitoutuvat valmistelemaan Lappeenrantaan suunniteltua pienikokoista modulaarista ydinreaktoria eli niin sanottua mikroreaktoria yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Ydinvoimatekniikan professori Juhani Hyvärisen mukaan reaktori rakennettaisiin ennen kaikkea tutkimus-, koulutus- ja demonstraatiokäyttöön.

”Reaktorin avulla on tarkoitus tutkia pienten reaktorien käyttämistä osana tulevaisuuden energiajärjestelmää. Reaktori yhdistettäisiin myös Lappeenrannan Energian kaukolämpöverkkoon, missä se osaltaan varmistaisi kaupungin lämpöhuoltoa pitkälle tulevaisuuteen.”

Hyvärisen mukaan hankkeessa demonstroidaan etenkin entistä turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää ydinvoimatekniikkaa. MMR-reaktori on kaasujäähdytteinen ja pystyy tuottamaan yli 500 celsiusastetta prosessilämpöä, joten se sopii hyvin myös lämmön ja sähkön yhteistuotantoon.

Mikroreaktori olisi toteutuessaan paitsi ensimmäinen laatuaan Suomessa myös kansainvälisen ydintekniikan tutkimuksen kannalta erittäin merkittävä.

Lue lisää LUT:n sivuilta