22.9.2022

Lappeenrantaan suunnitteilla aurinkovoimala, jonka tuotantokapasiteetti vastaa 150 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta

Forus Oy 22.9.2022:

Lappeenrantaan suunnitellaan merkittävää 250 MVA aurinkovoimalaa, joka vastaa teholtaan koko Suomen vuoden 2021 lopun aurinkovoiman tuotantokapasiteettia. Valmistuessaan voimala tuottaa vuodessa noin 300 gigawattituntia uusiutuvaa sähköä. Tämä vastaa 150 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta.

Hanke sijoittuu Konnunsuon entisille turvetuotantoalueille, jonne Lappeenrannan kaupunki valmistelee osayleiskaavaa. Tavoitteena on mahdollistaa teollisen mittakaavan aurinkoenergian tuotanto Lappeenrannassa. Alueen kaavoittaminen ja hankkeen luvittaminen kestävät vuoden 2023 loppuun, jonka jälkeen alueelta rakennetaan siirtoyhteys Fingridin kantaverkkoon. Aurinkovoimala alkaa suunnitelmien mukaan tuottaa uusiutuvaa sähköä vuoden 2026 aikana.

- Energiainvestoinnit ovat välttämättömiä sähkön riittävyyden turvaamiseksi ja aurinkovoima on nopein keino lisätä uusiutuvan energian tuotantoa. Investointi luo tänne työtä ja hyvinvointia sekä antaa mahdollisuuden kasvattaa aurinkosähköön liittyvää osaamista, kertoo Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva.

Lappeenranta on Euroopan komission Green Leaf -palkinnon voittaja sekä kahdesti maailman luonnonsäätiön valitsema Suomen ilmastopääkaupunki.

Itä-Suomeen ei kuitenkaan voida rakentaa tuulivoimaa sen tutkavalvonnalle aiheuttamien häiriöiden takia, joten aurinkovoimalla olisi suuri merkitys alueen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Itä- ja Kaakkois-Suomen kuntien yhteistyönä on toteutettu myös vetylaaksoselvitys, jossa on kartoitettu polttoaineeksi jalostettavan vedyn tuotantopotentiaalia alueella. Uusituvan vedyn valmistus teollisessa mittakaavassa vaatisi merkittäviä määriä uusituvan sähkön tuotantoa alueella.

- Yhteistyö Lappeenrannan kaupungin kanssa on ollut erittäin positiivinen kokemus. Meille molemmille, Lappeenrannan kaupungille ja Forusille ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja uusiutuvan energiantuotannon lisääminen ovat olennaisen tärkeitä asioita. Konnunsuolle rakennettava hanke tarjoaa lisäksi mahdollisuuden oppia lisää turvesoiden hyödyntämisestä aurinkovoiman tuotannossa ja se kokoaa yhteen suuren määrän osaamista hankkeen useilta eri kumppaneilta, kuvaa Taina Hyppölä Forusilta.

Aurinkovoimalan hankekehittäjänä toimii suomalainen Forus Oy.

Kuvassa: Hanketiimi vierailemassa Konnunsuolla. Kuva: Lauri Länkelin

Lisätiedot

Forus Oy

Taina Hyppölä, Chief Development Officer
+358 41 548 0639, taina@forus.fi

Lappeenrannan kaupunki

Ilkka Räsänen, ympäristöjohtaja
+358 40 081 5284, ilkka.rasanen@lappeenranta.fi