28.3.2023

Lappeenrantalaisen lämpöakun testaus Selkäharjun kaukolämpöverkossa alkaa 2023 – Energiavarastointijärjestelmää voisi hyödyntää globaalisti

Lappeenrannan kaupunki testaa energiavarastointijärjestelmää Selkäharjun lämpökeskuksen yhteydessä. Kyseessä on lämpöakkujärjestelmä, jonka testaaminen aloitettiin Lappeenrannan Mustolassa vuonna 2019. Testaaminen lopetettiin tammikuussa 2022, kun energiakriisin takia toteutettujen kaukolämpöverkkomuutosten vuoksi Mustola ei enää ollut hankkeelle soveltuva testauspaikka. Nyt testaaminen siirretään Mustolasta Selkäharjuun ja samalla varastomoduulit vaihdetaan suolapohjaisista metallipohjaisiksi.

Kaupunki haluaa jatkaa lämpöakun testaamista, sillä tulevaisuuden energiajärjestelmän haasteena on epätasainen tuotanto. Energiaa ennustetaan olevan käytettävissä yli tarpeiden, mutta tuotanto on riippuvaista sääolosuhteista. Tämä johtaa sähköenergian hinnan päivittäisen vaihtelun kasvuun. Tasapainoksi tarvitaan energianvarastointiratkaisuja, joilla energian kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan paremmin.

Energian varastointi lämpönä on edullisempaa, kuin sähkönä varastoiminen. Samalla suuri osa energian tarpeesta on lämpöenergian tarvetta. Lämpöakulla testataan kannattavuutta varastoida sähköä suoraan lämmöksi, sekä mahdollisuuksia fossiilisen energian korvaamiseksi uusiutuvalla sähköllä. Selkäharjussa lämpöakku korvaisi maakaasua ja sen arvioidaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä yli 300 tCO2e, kertoo kaupungin asiantuntija Miika Alatalo.

Lämpöakku mahdollistaa lämmöntuotannon polttoaineiden, kuten maakaasun ja kevyen polttoöljyn korvaamista sähköllä. Tämä vähentää hiilidioksidipäästöjä, sekä riippuvaisuutta tuontipolttoaineita kohtaan.

Koska lataus ja purku ovat toisistaan riippumattomia, teknologia saa sähkömarkkinoille aikaiseksi myös kysyntäjoustoa.

Selkäharjun lämpöakkuratkaisu voisi toimia myös maailmalla

Selkäharjun lämpöakku rakennetaan ja testaaminen aloitetaan vuonna 2023. Pilotti toteutetaan yhdessä Lappeenrannan Energia Oy:n kanssa.

Varasto ladataan sähköllä korkean lämpötilan varastomoduuleihin, joista energia puretaan käyttökohteeseen lämpönä. Samanlainen laite on ollut teollisuudella käytössä jo vuodesta 2021, missä lämpöä on hyödynnetty prosessihöyryn tuotantoon. Nyt laitteen käyttöä testataan kaukolämmön tuotannossa.

Lämpövaraston on kehittänyt lappeenrantalainen yritys Elstor Oy, jonka pyrkimyksenä on ollut luoda kustannustehokas ja käytännöllinen ratkaisu vähäpäästöiseen ja edulliseen energiantuotantoon. Laitetta on mahdollista käyttää myös sähköverkon tasapainottamiseen käytettävänä kuormana. Testauskäytössä todennetaan laitteen käyttäytymistä, ja lasketaan vaikutuksia energian kustannuksiin ja hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen. Lämpöakun energiavarastoinnin täyttäessä asetetut odotukset, tarjoutuu sille Suomessa ja globaalisti laajat markkinat.

Lämpöakkukokeilu on osa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanketta, joka taas kuuluu kansallista ilmastopolitiikkaa toteuttavaan EU:n kuusivuotiseen Life-ohjelmaan.

Lisätietoja:

Miika Alatalo, asiantuntija
Puh: 040 759 6695,
miika.alatalo@lappeenranta.fi

Ilkka Räsänen, ympäristöjohtaja
Puh: 040 081 5284,
ilkka.rasanen@lappeenranta.fi