16.6.2021

LCA Consulting toteuttama hiilijalanjälkilaskenta biohajoavalle kipsaus- ja lastoitusmateriaalille osoitti merkittävimmät päästölähteet tuotteen koko elinkaaren ajalta

Greenreality Networkin jäsenyritys LCA Consulting toteutti Onbone Oy:lle hiilijalanjälkiselvityksen Woodcastille. Woodcast on biohajoavista materiaaleista valmistettu kipsaus- ja lastoitusmateriaali.

Hiilijalanjälkiselvityksessä tarkasteltiin tuotteen ympäristövaikutuksia kehdosta hautaan -systeemirajauksella, sisältäen elinkaaren vaiheet raaka-aineen hankinnasta tuotteen käytöstä poistoon. Laskenta osoitti merkittävimmät päästölähteet tuotteen koko elinkaaren ajalta.

Hiilijalanjälkilaskenta osana T&K-työtä ja hiilijalanjäljen kompensointia

Woodcastin hiilijalanjälki laskettiin ns. screening-tasolla. Onbone Oy hyödyntää laskennasta saatuja tuloksia yrityksen sisäisessä T&K-työssä sekä taustamateriaalina tuotteen hiilijalanjäljen kompensoinnissa.

Tuotteen hiilijalanjälkeä pohtii ja edellyttää yhä useampi yritys, mutta mitä tuotteen hiilijalanjälki tarkalleen ottaen tarkoittaa?

Tuotteiden hiilijalanjäljet ovat osa arkipäivää: viestintävälineissä ja vähittäiskaupassa ei ole haasteita bongata hiilijalanjälkiä. Vaikka hiilijalanjälki on nykyään arkipäiväistynyt, hiilijalanjälki terminä ei välttämättä ole täysin selkeä.

Tuotteen hiilijalanjälki kuvaa tuotteen elinkaaren aikana muodostuvien kasvihuonekaasupäästöjen eli ilmastoa lämmittävien päästöjen määrää. Tuotteen lisäksi hiilijalanjälki voidaan laskea esimerkiksi palvelulle tai systeemille.

Kasvihuonekaasupäästöjä muodostuu ihmistoiminnan seurauksena: energiasektori, maatalous, teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö sekä jätteiden käsittelyt ovat esimerkkejä merkittävistä kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä Suomessa.

Miksi laskea tuotteen hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälkilaskenta mahdollistaa tuotteen elinkaaren aikaisten kipupisteiden tunnistamisen: elinkaaren vaiheet, joilla on suurin vaikutus kokonaishiilijalanjälkeen. Tämän avulla on mahdollista suunnitella ja toteuttaa kehitystoimia hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Hiilijalanjäljen laskenta on myös olennainen osa hiilikädenjäljen määrittämisessä, eli oman tuotteen päästövähennyspotentiaalin osoittamisessa. Hiilijalanjälkilaskenta on myös tärkeä osa esim. yritysten hiilineutraaliustavoitteiden ja kompensaatiotoimien määrittämisessä.

Hiilijalanjälkiä hyödynnetään myös vahvasti viestinnässä ja markkinoinnissa. Kuluttajat ovat yhä enemmän ilmastotietoisia. B2B-viestinnässä hiilijalanjälkitiedon tuottaminen voi olla oletusarvo esimerkiksi tarjouskilpailuissa.

LCA Consulting apuna hiilijalanjäljen laskemisessa

LCA Consultingille asiakaslähtöisyys ja työn korkea laatu ovat aina olleet tärkeitä arvoja. LCA Consultingin asiantuntijoiden osaaminen on alan huippua ja hiilijalanjälkilaskennasta vastaavilla projektipäälliköillä on vähintään 10 000 tunnin työkokemus hiilijalanjälkiselvitysten toteuttamisesta.

LCA Consulting on toteuttanut hiilijalanjälkilaskentoja kattavasti useille eri aloille eri laskentaohjeita noudattaen (ISO 14040, 14044, 14067 ja GHG-protokolla). Laskentoja on toteutettu sekä sisäisiin (esim. tutkimus- ja kehitystyö) että julkisiin (esim. markkinointi) käyttötarkoituksiin.