4.3.2021

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt laskussa Lappeenrannassa, kokonaisuus pysynyt ennallaan

Vuoden 2019 ilmastoa lämmittävien päästöjen eli kasvihuonekaasupäästöjen laskenta on nyt valmis ja luvut selvillä. Lappeenrannassa KASVENER-järjestelmällä toteutettu laskenta antaa selkeän tiedon vuotuisista muutoksista, jolloin nähdään trendi, mihin suuntaan ollaan menossa. Laskenta toteutetaan erikseen kuntasektorille ja teollisuussektorille. Viimeisimmät luvut osoittavat, että kokonaisuuden osalta päästöt ovat pysyneet ennallaan.

Jätehuollon päästöt ovat laskeneet Lappeenrannassa voimakkaasti tehostuneen lajittelun ja vähentyneen kaatopaikkasijoituksen ansiosta. Myös liikenteen päästöt ovat laskeneet pääosin tieliikenteen päästöjen vähentymisen seurauksena. Energiantuotannon ja kulutuksen sektorilla aiheutuvat päästöt ovat sen sijaan kasvaneet, mikä johtuu kaukolämmöntuotannon polttoainejakauman muutoksesta: turpeen osuus on kasvanut aikaisempaan verrattuna.

- Lappeenrannan kaupungin ilmastotyössä on otettu eteenpäin meneviä askelia, vaikka kaupungin vuoden 2019 kokonaispäästöt ovat säilyneet lähes ennallaan vuoteen 2017 verrattuna, iloitsee projektipäällikkö Heli Kumpulainen tutkimuksen tehneestä ICA Consulting Oy:stä.

- Erillislämmitteisten kiinteistöjen lämmitystavat ovat muuttuneet fossiilisista lämmitystavoista kohti vähäpäästöisempiä lämmitystapoja, lisäksi Lappeenrannan kaupungissa otettiin kaupunkipyörät käyttöön vuonna 2019.

Kumpulaisen mielestä Lappeenrannan kaupungin uusi ilmasto-ohjelma tukee ja edesauttaa hyvin eteenpäin menevää ilmastotyötä kaupungissa.

Päästöt ovat laskeneet 46 % vuodesta 1990. Edellinen laskenta tehtiin vuoteen 2017, jolloin kokonaisuudessaan päästötilanne oli sama. Laskennan on toteuttanut LCA Consulting Oy Lappeenrannan kaupungin toimeksiannosta. LCA Consulting on tehnyt laskentaa Lappeenrannan kaupungin päästöistä jo vuodesta 2014 lähtien

Liikenteen päästöt ovat laskeneet

Liikenteessä päästöt ovat laskeneet pääosin tieliikenteen päästöjen vähentymisen seurauksena, vaikka dieselpolttoaineen kulutus onkin kasvanut hieman. Tieliikenteen päästöt ovat vähentyneet erityisesti pakettiautojen ja julkisen liikenteen osalta. Myös biopolttoaineiden osuus henkilöautoliikenteessä vuoteen 2017 verrattuna on lisääntynyt.

- Liikenteen päästöjen aleneminen on ilahduttavaa, koska se on suurin päästösektori Lappeenrannassa, sanoo Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

- Kuitenkin se, että kokonaispäästöt eivät ole laskeneet tarkoittaa se sitä, että työtä hiilineutraalisuuden eteen on vielä tehtävä paljon.

Liikenteen päästöihin sisältyvät myös lentoliikenne sekä vesiliikenne. Vuonna 2019 Lappeenrannan lentokentällä oli kaupallista lentoliikennettä, harjoituslentoja ja muuta toimintaa.

Kaupallisen lentoliikenteen päästöjä ei lasketa Lappeenrannan kaupungin päästöihin. Lentoliikenteestä kaupungin päästöihin lasketaan harjoituslennot, ilmailuyhdistyksen toiminta sekä viranomaisten lentotoiminta.

Vesiliikenteen osalta laskentaan on sisällytetty satamien laivaliikenteet päästöt ja huvivenealusten päästöt.

Projektipäällikkö Heli Kumpulainen, ICA Consulting Oy
Puh. + 358 40 772 9012, heli.kumpulainen(at)ica-consulting.fi

Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, Lappeenrannan kaupunki
Puh. +358 40 081 5284, ilkka.rasanen(at)lappeenranta.fi