17.5.2023

Luonnon monimuotoisuusohjelman luonnos on valmis – kaupunki pyytää kommentteja asukkailta ja kutsuu Luontopäivään 22.5.

Lappeenrannan kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelman luonnos on valmistunut ja se on laitettu nähtäville sekä kommentoitavaksi 30.6.2023 asti. Ohjelmaluonnokseen voi tutustua Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla sekä kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkissä.

Lappeenrannan luonnon monimuotoisuusohjelma on ollut vireillä noin parin vuoden ajan. Työtä edelsi vuonna 2021 valmistunut selvitys Lappeenrannan luonnon monimuotoisuudesta. Ympäristönsuojelupäällikkö Sara Piutusen mukaan taustalla on huoli etenevästä luontokadosta, joka koskee myös Lappeenrantaa.

– Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on kaupungin yhteinen asia ja siksi ohjelmasta halutaan kuulla mielipiteet eri toimijoita.

Ohjelmaluonnosta valmisteltiin eri yksiköiden, kuten ympäristönsuojelun, maaomaisuuden hallinnan, kadut ja ympäristön, kaupunkisuunnittelun, Greenreality-palvelujen sekä ympäristöterveydenhuollon muodostaman ohjausryhmän johdolla.

Nyt ohjelmaluonnoksesta pyydetään kommentteja asukkailta, järjestöiltä, viranomaisilta ja muilta sidosryhmiltä.

Mielipiteet ja kommentit pyydetään toimittamaan viimeistään 30.6.2023 joko sähköpostilla osoitteeseen ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, PL 302, 53101 Lappeenranta.

Ohjelmaluonnoksen kuulemisten jälkeen kaupunki päivittää luonnoksen sisällön. Tarkoituksena on, että ohjelma etenee ympäristölautakunnan kautta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2023 aikana.

– Lumo-ohjelman laatiminen jatkaa Lappeenrannan kaupungin kestävyystyötä, jota on aiemmin tehty muun muassa ilmastomuutoksen torjunnan puolesta, sanoo Piutunen.

Kunnilla on keinoja turvata ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta – tule mukaan Luontopäivään

Lappeenrannan luonnon monimuotoisuusohjelman laatimistyötä vetäneen ympäristösuunnittelija Anna Vuoren mukaan pääpaino ohjelmassa on suunnata kaupungin omaa toimintaa aiempaa paremmin luonnon monimuotoisuutta turvaavaksi.

– Kunnilla on paljon keinoja vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden tilaan esimerkiksi kaavoituksen, viheralueiden hoidon ja sivistyspalvelujen kautta. Lumo-ohjelman tavoitteena on tuoda luonto päätöksentekoon eri toimialoilla aiempaa vahvemmin.

Kaupunki järjestää kansainvälisenä luonnon monimuotoisuuden päivänä 22.5.2023 ympäristötoimen läheisellä niitty- ja puistoalueella Luontopäivän tapahtuman, jossa on mahdollista tutustua ohjelmaluonnokseen ja antaa siitä kommentteja. Tapahtuma järjestetään ympäristötoimen (Pohjolankatu 14) ja Armilan sairaalan välisellä viheralueella klo 17–19.

Paikalla on virkamiehiä ja asiantuntijoita, joiden kanssa aiheesta voi keskustella. Luontopäivän tapahtuman avaa elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi.

Lisäksi Luontopäivässä on luvassa vinkkejä hyönteishotellin rakentamiseen, tietoa linnuista ja lintujen kevätmuutosta, tutustuminen norppaturvallisiin katiskoihin, tietovisailua, puuhaa lapsille sekä tutustuminen lähiluontoon eli Pappilanpellon niittyyn. Niittykierrokselle lähtö on klo 18.30.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tapahtumassa ovat mukana Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys EKLY ry ja Etelä-Karjalan Luonnonsuojelupiiri.

Lisätietoja:

Sara Piutunen, ympäristönsuojelupäällikkö
Puh: 0400 817 636,
sara.piutunen@lappeenranta.fi

Anna Vuori, ympäristösuunnittelija,
Puh: 040 570 1044,
anna.vuori@lappeenranta.fi


Taina Lahtela, ympäristötarkastaja
Puh: 040 529 8480
, taina.lahtela@lappeenranta.fi