19.2.2021

Mihin ympäristötekoihin käyttäisit 20 000 euroa Lappeenrannassa? - Kaupunki hakee ideoita toteutettavaksi osallistuvan budjetoinnin kautta

Lappeenrannan kaupunki viettää Green Leaf -voittovuotta 2021. Green Leaf on Euroopan komission myöntämä palkinto, jolla nostetaan esiin vihreitä edelläkävijäkaupunkeja Euroopassa.

Lappeenranta jatkaa kestävän kehityksen edistämistä ja hyvien käytäntöjen eteenpäin jakamista nyt muun muassa siihen varatun erillisbudjetin avulla.

Kaupunki kutsuukin jokaisen lappeenrantalaisen mukaan luomaan yhdessä Suomen ilmastopääkaupunkia osallistuvan budjetoinnin kautta. Tähän on varattu Green Leaf -budjetista 20.000 euroa.

Tule tekemään ilmastopääkaupunkia!

Osallistuvan budjetoinnin avulla aiotaan parantaa ja vauhdittaa kaupungin ympäristön tilaa vuoden 2021 aikana, kertoo Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

- Haemme ympäristön tilan parantamiseen liittyviä ehdotuksia ja ideoita, joiden toteutus vähentää lappeenrantalaisten haitallisia vaikutuksia ympäristölle, ilmastolle ja luonnolle, parantaa luonnon monimuotoisuutta tai lisää kuntalaisten mahdollisuuksia nauttia lähiluonnosta tai Saimaasta kestävällä tavalla.

Asukkaiden ideat voivat liittyä esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn tai joukkoliikenteen edistämiseen tai liikenteen päästöjen vähentämiseen, kierrätykseen tai jätteiden määrän vähentämiseen, kestävän kuluttamisen ja asumisen edistämiseen, energian käytön tehostamiseen, kaupunkiympäristöön tai luontoharrastuksiin. Idean tulee olla kaupungin toimin edistettävissä ja toteutettavissa 2021 aikana.

Hyvän idean toteutus hyödyttää mahdollisimman montaa kaupungin asukasta. Yksittäinen idea voi olla myös toteutettavissa jopa alle 5.000 euron kustannuksin, sillä tavoitteena on toteuttaa 20.000 euron määrärahalla useampi idea.

Toteuttaminen käytännössä

Ideoiden keruu sekä äänestys toteutetaan Mentimeter -järjestelmällä. Osallistumiseen tarvitaan verkkoselain sekä nettiyhteys.

Ideoiden keruun aikana asukkaat voivat keskustella omasta ideastaan kaupungin työntekijöiden kanssa virtuaalisessa Kysy & Vastaa –webinaarissa 24.2.

Kaikki asukkaiden esittämät ideat esitarkastetaan ja niiden mahdolliselle toteutukselle lasketaan kustannusarvio. Kaupungin virkamiehistä ja eri asiantuntijoista koottu raati valitsee asukkaiden esittämistä ideoista noin kymmenen äänestysvaiheeseen.

Äänestysvaiheeseen edenneitä ideoita kehitetään vielä yhdessä kaikille avoimessa virtuaalisessa asukastyöpajassa. Sen jälkeen on aika äänestää jatkoon valituista ideoista. Lappeenrantalaiset valitsevat mielestään parhaat suunnitelmat äänestämällä. Jokaisella on yksi ääni. Äänestää voi myös paperilomakkeella Asiakaspalvelukeskus Winkissä. Eniten ääniä saaneet ideat toteutetaan kokonaisrahoituksen sallimissa rajoissa. Toteutettavat ideat julkaistaan ja raportoidaan kaupungin sivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

Aikataulu osallistuvalle budjetoinnille

18.2. – 3.3.2021 Asukkaat ideoivat ja ehdottavat kaupungin ympäristön tilaa parantavia ratkaisuja sähköisen kyselyn kautta osoitteessa: Osallistuva budjetointi 2021 - Lappeenrannan kaupunki (lappeenranta.fi)

Suora linkki ideoiden kyselyyn on: https://www.menti.com/mkrxm2qtmt

Ideoita voi esittää myös kirjallisesti kaupungintalolla sijaitsevassa Asiakaspalvelukeskus Winkissä.

24.2.2021 kello 17-18 Järjestetään virtuaalinen Kysy & Vastaa -webinaari, jossa asukkaat voivat kysyä lisätietoja ideoiden keruusta sekä keskustella omasta ideastaan. Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

4.3. – 21.3.2021 Esiraati käy asukkaiden esittämät ideat läpi ja laatii alustavat budjetit äänestykseen meneville ideoille.

18.3.2021 Asukkaat ja asiantuntijat pohtivat ja keskustelevat yhdessä äänestykseen asti päässeistä ehdotuksista. Tilaisuus toteutetaan virtuaalisesti Teams -webinaarina.

22.3. – 4.4.2021 Äänestetään ideoista, jotka pääsevät jatkoon ja äänestykseen saakka. Tämä äänestys tapahtuu samoin kuin ideoiden esittäminen eli sähköisen linkin kautta sekä kirjallisesti kaupungintalolla Asiakaspalvelukeskus Winkissä. Äänestyslinkki ilmoitetaan myöhemmin.

Lappeenrannassa toteutetaan osallistuvaa budjetointia ensimmäistä kertaa

Osallistuva budjetointi on Suomessa uusi tapa ottaa kuntalaiset mukaan kunnan talouden suunnitteluun. Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä. Asukkaat otetaan mukaan pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin taloudelliset resurssit käytetään. Vaikka valtuusto päättääkin kuntatalouden isoista linjoista ja kokonaisuuksista, kuntalaisia kannattaa kuunnella. Tuloksena voi olla osuvampia palveluja ja tyytyväisempiä asukkaita. (Lähde: Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa, Kuntaliitto)

Lisätietoja:

Osallistuvan budjetoinnin ohjeet ja kriteerit: Osallistuva budjetointi 2021 - Lappeenrannan kaupunki (lappeenranta.fi)

Ilkka Räsänen, ympäristöjohtaja, Lappeenrannan kaupunki, ilkka.rasanen@lappeenranta.fi, 0400-815 284

Kati Korhonen, projektipäällikkö, Lappeenrannan kaupunki, kati.m.korhonen@lappeenranta.fi, 040 354 2799