16.8.2023

Energiatehokkuuden hyvät käytännöt jakoon eurooppalaisten partnerien kesken

Interreg Europe -ohjelmaan kuuluva MonitorEE -hanke käynnistyi virallisesti 1.3.2023. Hankepartnerit kokoontuivat ensimmäiseen yhteiseen tapaamiseen 24-25.5.2023 vetovastuussa olevan espanjalaisen pääpartnerin ”Consortium Extremadura Energy Agency” AGENEX:in kutsusta Badajoziin. Kaiken kaikkiaan MonitorEE:n toteutukseen osallistuu yhteensä kuusi partneria. Espanjalaisen hankevetäjän lisäksi konsortion jäsenet tulevat Puolasta, Ranskasta, Kroatiasta, Romaniasta sekä Suomesta Lappeenrannan kaupungin Greenreality -palvelut.

Varsinainen hankeaika MonitorEE:ssä kestää kolme vuotta ja sen lisäksi hankkeessa on vuoden pituinen seurantajakso. Hanke koostuu puoli vuotta kerrallaan kestävistä toimintajaksoista, joiden tarkempi tehtäväsisältö yksilöidään hankesuunnitelmassa. Hankkeen tarkoitus on edistää rakennusten energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, rakennusten energiankäytön ohjattavuuteen liittyvien hyviksi todettujen käytäntöjen ja kokemusten siirtoa partnereiden välillä ja samalla edesauttaa niiden toimivuuden testausmahdollisuuksia muiden hankepartnereiden toimesta. Hyvien käytäntöjen oppimisen kautta on tarkoitus vastata EU:n asettamiin hiilineutraalisuustavoitteisiin sekä samanaikaisesti edistää rakennuskannan peruskorjaustavoitteen toteutumista energiatehokkuusdirektiivin tavoitteiden mukaisesti. Parhaat partnereiden esittämät hyvät käytännöt on tarkoitus julkaista Interreg Europen verkkosivuilla.

Jokaisella hankekonsortion jäsenellä on paikallistason työryhmä (englanniksi ”local stakeholder group”), joka osallistuu aktiivisesti partneriyhteistyössä esille tuotujen hyvien käytäntöjen arviointiin niiden soveltuvuudesta kunkin partnerimaan olosuhteisiin. Hankkeen eräs keskeisin työtapa onkin säännölliset paikalliset yhteistapaamiset eri sidosryhmien välillä sekä esille tuotujen hyvien käytäntöjen tarkastelu eri näkökulmista. Osallistujien aktiiviset keskustelut ja mielipiteiden vaihdot dokumentoidaan hankkeen työsuunnitelman mukaisesti. Lappeenrannan osalta MonitorEE:n paikallistason työryhmäksi on sovittu Greenreality Networkin Kiinteistöryhmä ja sen lisäksi toimintaan kytkeytyy hankkeen edetessä muita paikallistason toimijoita.

Seuraava hankepartnereiden yhteistapaaminen on 22-23.11.2023 ja tilaisuuden isäntänä toimii hankkeen ranskalainen partneri Paris Climate Agency. Tapaamiseen kutsutaan myös paikallisen työryhmämme jäseniä, joilla on mahdollisuus esitellä muille hankepartnereille omia hyviä käytäntöjään sekä verkostoitua hankekumppaneiden kanssa.

Ihmisiä poseeraamassa kameralle rakennuksien edessä.

Logo, jossa teksti Interreg Europe sekö logo, jossa EU-lippu ja teksti Co-funded by the EU. Alla vihreä vaakapalkki, jonka päällä teksti MonitorEE.

Lisätietoja:

​​​​​Matti Pylkkö
040 759 6692
matti.pylkko@lappeenranta.fi

Juuso Mursu
040 662 3065
juuso.mursu@lappeenranta.fi