23.8.2022

Mustolan satamassa tehty hiilijalanjäljen laskenta ohjaa sataman toimintaa hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä

Lappeenrannan kaupungin omistamassa Mustolan satamassa toteutettiin huhti-toukokuussa 2022 hiilijalanjäljen mittaus. Mittauksessa kartoitettiin kaupungin omien sekä sataman alueen yritysten toimintojen hiilijalanjälki. Samalla selvitettiin tärkeimmät toimenpiteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä mahdollisuudet hiilikädenjäljen (tuotteen, palvelun tai prosessin ilmastohyöty eli päästövähennyspotentiaali) kasvattamiseksi. Lappeenrannan kaupunki tilasi projektin Etteplaniin kuuluvalta LCA Consulting Oy:ltä.

Hiilijalanjälkilaskenta toteutettiin noudattaen Greenhouse Gas (GHG) -protokollan mukaisia standardeja. Laskennan mukaan suurin päästövähennyspotentiaali Mustolan satamassa on työkoneiden, toimitilojen, hankintojen sekä raskaan liikenteen päästöissä, kertoo projektipäällikkö Heli Kumpulainen LCA Consulting Oy:lta.

– Päästöihin voi vaikuttaa esimerkiksi työkoneita sähköistämällä ja siirtymällä dieselistä biopolttoaineisiin. Nopeina keinoina voidaan mainita myös sähkönkulutusta vähentävät toimenpiteet valaistuksessa ja laitteissa, ekosertifioidun sähkön ostaminen sekä investoinnit maalämpöön ja aurinkosähkötuotantoon.

Mustolan satama on yksi Saimaan syväväylän suurimmista satamista. Satama-alueella toimii ja vuokraa varastotiloja noin 20 logistiikka- ja tuotantoyritystä. Vuosittain alueen kautta kulkee lähes miljoona tonnia rahtia laiva-, juna- ja rekkakuljetuksina.

Mustolan satama onkin edelläkävijä Saimaan vesistöalueella ja ensimmäinen Saimaan syväväylän satama, jossa hiilijalanjäljen mittaus on toteutettu, kertoo satamavalvoja Timo Suonio.

– Halusimme kartoittaa oman hiilijalanjälkemme suuruuden ja selvittää suurimmat päästölähteet, jotta voimme kohdistaa päästöjen vähennystoimenpiteet mahdollisimman tehokkaasti.

Kaupunki luo satamaan parempaa toimintaympäristöä ja tukee yritysten energiatehokkaita ratkaisuja

Myös satama-alueella toimivat yritykset näkevät mittauksen arvon omassa toiminnassaan. Asiakkaat haluavat pienentää hiilijalanjälkeen ja vaativat päästövähennyksiä myös toimittajilta läpi arvoketjun. Hiilineutraali toiminta tuo mukanaan myös kustannussäästöjä muun muassa alentuneena energiankulutuksena ja vähentyneenä jätteen määränä.

Lappeenrannan kaupungin elinvoima- ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimin mukaan Lappeenrannan kaupunki ottaa hiilineutraaliusmittauksen toimenpidesuositukset huomioon alueen kehittämisessä ja tulevaisuuden energiaratkaisuissa.

– Erityisesti haluamme mahdollistaa ja edistää liikenteen ja työkoneiden sähköistämistä ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä

Hiilijalanjäljen mittaus on osa lokakuussa 2021 käynnistynyttä Mustola-portti Saimaalle -hanketta, jossa laaditaan kehitysstrategia Mustolan satama-alueelle. Hankkeen päätavoitteita ovat logistiikka- ja tuotantoyritysten liiketoiminnan edistäminen ja toimintaympäristön parantaminen Mustolassa sekä sataman tuotteistaminen potentiaaliselle uudelle yritystoiminnalle. Tarkoituksena onkin, että alueen toiminnot laajenevat Mustolan Yritys- ja Logistiikkapuistoksi, joka houkuttelee yrityksiä sijoittumaan hyvällä sijainnilla, toimivalla infralla, rautatieyhteyksillä sekä monipuolisen yritystoiminnan mahdollistavilla tonttiratkaisuilla.

Mustolan sataman toiminnan kehittäminen tähtää hiilineutraaliin toimintaan vuoteen 2030 mennessä yhdessä kaupungin muun strategiatavoitteen mukaisesti. Mustola-portti Saimaalle -hankkeen rahoittajia ovat EU:n Euroopan Aluekehitysrahasto, Etelä-Karjalan liitto ja Lappeenrannan kaupunki.

Lisätietoja:

Lappeenrannan kaupunki, Mustola-portti Saimaalle -hanke

Marja Eskman, projektipäällikkö

puh. 040 768 3113, marja.eskman(at)lappeenranta.fi