15.2.2022

Organisaation hiilijalanjälkilaskenta tukee monen toimialan kehitystä

Organisaation hiilijalanjälki kertoo vuositasolla organisaation omasta toiminnasta sekä sen toimintaan suoraan liittyvistä arvoketjun toimista aiheutuvasta hiilijalanjäljestä. Laskennan vuosittainen toteutus mahdollistaa organisaatioiden toiminnan päästövaikutusten seurannan ja päästövähennystoimenpiteiden suunnittelun ja toteuttamisen.

Organisaation hiilijalanjälkilaskenta taipuu moneksi. Oman toiminnan hiilijalanjälki voidaan selvittää yritysten lisäksi myös esimerkiksi jätehuollolle, kulttuuritoimijoille ja kaupungin eri toimialoille. Viimeisimpiä organisaation hiilijalanjälkilaskentoja LCA Consulting on toteuttanut muun muassa Rani Plastille, Rudukselle, Lappeenrannan kirjastoille ja museoille sekä Suomen kansallisoopperalle ja -baletille.

Organisaation hiilijalanjälkilaskenta Ab Rani Plast Oy:lle ja Rudus Oy:lle

Ab Rani Plast Oy:lle laskettiin hiilijalanjälki vuodelle 2020 osana vuosittaista strategiatyön mittarointia. LCA Consulting on toteuttanut aiemmin Rani Plastin organisaation hiilijalanjälkilaskennan vuodelle 2019. Organisaation hiilijalanjäljen laskeminen on jatkossakin osa Rani Plastin vuosittaista mittarointia, jotta se voi tunnistaa päästövähennystoimenpiteiden vaikutukset kokonaishiilijalanjälkeen.

Rudus Oy:n hiilijalanjälki laskettiin ilmastotiekartan laatimisen ja päästövähennystavoitteiden asettamisen tueksi. Hiilijalanjälkilaskenta tehtiin vuodelle 2019, joka toimii referenssivuotena tulevien päästövähennystavoitteiden suhteuttamiseen, vertailuun ja suunnitteluun. Rudus aikoo myös tulevaisuudessa seurata organisaatiotason hiilijalanjälkeä ja siinä tapahtuneita muutoksia päästövähennystoimiensa todentamiseksi.

Lappeenrannan kirjaston hiilijalan- ja hiilikädenjälkilaskenta osoitti, että kirjaston käyttö on ilmastoystävällistä

Laskennan taustalla oli kirjastotoimen tavoite tunnistaa merkittävimmät päästöjä aiheuttavat toiminnot, joiden pohjalta kirjastot voivat kehittää omaa toimintaansa vähemmän ilmastoa kuormittavaksi muun muassa hankintojen, toiminnan suunnittelun ja tilojen käytön suunnittelun osalta. Lisäksi kirjastotoimi halusi selvittää kirjastojen toiminnan positiiviset vaikutukset ympäristöönsä, jota hiilikädenjälki mittaa.

Kirjastojen hiilijalanjälkiselvitys sisälsi kaikki Lappeenrannan kaupungin kirjastot; pääkirjaston, yhdeksän lähikirjastoa ja yhden kirjastoauton. Laskennassa selvitettiin muun muassa toimitilojen, logistiikan ja toiminnan päästöt sekä kirjalainan ja fyysisen kirjastokäynnin hiilijalanjälki. Tunnistettujen merkittävimpien päästölähteiden pohjalta kirjastotoimi ja toimipisteet voivat laatia päästötavoitteita esimerkiksi kirjastoittain tai koko kirjastotoimelle sekä laatia konkreettisia päästövähennystoimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Laskennan toteutus uudelleen tulevina vuosina todentaa päästövähennystoimien vaikuttavuuden.

Suomen kansallisoopperan ja -baletin hiilijalanjälki laskettiin uuden ympäristöohjelman laatimisen tueksi

Oopperan hiilijalanjälki laskettiin vuodelle 2019, huomioiden kaikki laskentavuoden toiminnot ja kokonaisuudet. Laskennassa huomioitiin Oopperatalon lisäksi Oopperan varastot sekä Balettioppilaitos. Ooppera halusi selvittää koko oman toimintansa sekä koko arvoketjunsa toiminnan aiheuttaman hiilijalanjäljen nykytilanteen. Tätä varten toiminnot pyrittiin huomioimaan mahdollisimman laajasti ja laskentaan sisällytettiin kaikki ne Scope 1, 2 & 3 -kategoriat, joihin Oopperalla liittyy toimintoja.

Hiilijalanjälkilaskennan lopputuloksena syntyi hiilijalanjälkiraportti, jossa on esitetty mm. laskennan sisältö, laskentamenetelmä, tulokset ja toimenpide-ehdotukset hiilijalanjäljen pienentämiseen.

LCA Consulting on toteuttanut lukuisille erilaisille ja eri kokoisille toimijoille Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollan) mukaista hiilijalanjälkilaskentaa tukemaan organisaatioiden oman toiminnan kestävyyden arviointia, seurantaa ja raportointia.