7.4.2021

Osallistuvan budjetoinnin määrärahalla kehitetään maastopyöräilyä, uimarantojen siisteyttä, pyöräturvallisuutta sekä leikkipaikkoja

Lappeenrannan kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä annettiin yhteensä 1 350 ääntä. Sähköisiä ääniä tuli 1 344 ja asiakaspalvelukeskus Winkkiin jätettiin 6 ääntä paperilomakkeella. Äänestys oli käynnissä kaksi viikkoa ja se päättyi sunnuntaina 4.4.2021. Toteutukseen on käytettävissä 20 000 euroa ja tällä rahalla toteutetaan seuraavat ideat:

- Maastopyöräilyreitti, 5 000 €, 408 ääntä

- Uimarantojen kehittäminen roskaamista vähentämällä, 5 000 €, 266 ääntä

- Valvontakameroita pyöräparkeille, 5 000 €, 160 ääntä

- Leikkipaikkojen kehittäminen, 5 000 €, 146 ääntä

Loput ehdotukset saivat ääniä seuraavasti:

- Lisätään istutuksia, 5 000 €, 124 ääntä

- Hyönteishotellit, 1 500 €, 56 ääntä

- Kaupunkivihreä esille, 2 000 €, 50 ääntä

- Laatikkopyöriä vuokralle, 4 000 €, 45 ääntä

- Ympäristöpelejä lapsille ja nuorille, 1 500 €, 37 ääntä

- Muotoilijoiden ja lasten yhteisprojekti, 4 500 €, 34 ääntä

- Villiyrttikurssi, 1 000 €, 24 ääntä

Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä. Asukkaat otettiin mukaan pohtimaan mihin taloudelliset resurssit käytetään ja toteutussuunnitelma tehdään nyt saadun tuloksen mukaisesti.

- Äänisaalis oli huikea. Kiitos kaikille kaupunkilaisille, jotka antoivat äänensä ja vaikuttivat tulokseen. Tämän voimin lähdemme nyt toteuttamaan toiveita, iloitsee metsätalouspäällikkö Janne-Perttu Rantonen. Hän on mukana maastopyöräilyreitin kartoituksessa.

Ideat toteutetaan tänä vuonna

Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan 20 000 euron määrärahalla, joka on lohkaistu Green Leaf -voittovuoden erillisbudjetista. Toteutusta seurataan vuoden aikana ja niistä tiedotetaan toimenpiteiden valmistuttua. Osallistuvan budjetoinnin nettisivuille päivitetään tulokset sekä tehdyt toimenpiteet niiden valmistuttua. Nettisivuille koostetaan huhtikuun aikana myös yhteenveto kaikista ideoista sekä niiden päätösperusteluista.

Toteutettavat ideat ovat hyvin käytännönläheisiä ja lisäävät kuntalaisten mahdollisuuksia nauttia lähiluonnosta kestävällä tavalla. Toteutus käynnistyy tarkempien suunnitelmien laatimisella.

Pyöräpysäköinnin turvallisuuskatsaus tehdään keskusta-alueella kesän aikana. Samalla tarkastetaan, että kaikki nykyiset kamerat on suunnattu hyvin. Määrärahalla asennetaan 1–2 lisäkameraa sekä kameravalvontakylttejä. Lappeenranta on turvallinen kaupunki, mutta pyörävarkaudet aiheuttavat kuntalaisille säännöllistä harmia. Lisääntyvän valvonnan toivotaan vähentävän varkauksia ja innostamaan pyöräilemään sankoin joukoin.

Leikkipaikkojen kehittämisestä on piakkoin lähdössä laaja kuntalaiskysely. Sen yhteydessä asukkailta kerätään toiveita myös tämän kehityskohteen tarkemmasta sijainnista. Tavoitteena on joko kunnostaa luontokohteen läheisyydessä oleva kohde tai vaihtoehtoisesti hankkia luontoaiheinen keskuslaite sopivalle leikkikentälle.

Maastopyöräilyreitin pilotoinnissa kartoitetaan aluksi tähän mennessä tehdyt suunnitelmat ja huomioidaan myös aktiiviharrastajien kokemukset sekä toiveet. Uimarannoilla testataan kesällä mikä keino vähentää hanhien jätöksiä parhaiten. Kaupunki valitsee pilotointiin soveltuvan uimarannan ja testaa siellä eri torjuntatoimenpiteitä.

- Osallistuvan budjetoinnin ideahaun kautta saatiin paljon hyviä esityksiä. Vain osa oli mukana äänestyksessä ja ulkopuolelle jäi monia hyviä ehdotuksia. Niitä pyritään toteuttamaan sekä kehittämään mahdollisuuksien mukaan muiden toimenpiteiden yhteydessä, lupaa ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

Lisätietoja:

Osallistuvan budjetoinnin sivusto: Osallistuva budjetointi 2021 - Lappeenrannan kaupunki (lappeenranta.fi)

Ilkka Räsänen, ympäristöjohtaja, Lappeenrannan kaupunki, ilkka.rasanen@lappeenranta.fi, 0400 815 284

Kati Korhonen, projektipäällikkö, Lappeenrannan kaupunki, kati.m.korhonen@lappeenranta.fi, 040 354 2799