14.12.2023

Paikallistuotanto vähentää valmistuksen päästöjä

GREEN REALITY NETWORKIN JÄSEN ITULA OY ON AINA PYRKINYT VÄHENTÄMÄÄN HÄVIKKIÄ SEKÄ KATTOSÄTEILIJÖIDEN TUOTANNOSSA SYNTYVÄN JÄTTEEN MÄÄRÄÄ.

Valmistus Suomessa takaa, että tuotteet kulkevat lyhyen matkan työmaalle, sekä mahdollistaa tuotteiden saapumisen juuri oikeaan aikaan, jolloin tuotteet altistuvat mahdollisimman vähän aikaa säälle.

Tuotantoon tulevien osien ja materiaalien lavat sekä pakkausmateriaalit hyödynnetään lähtevien tuotteiden pakkaamisessa, jolloin sama pakkaus kulkee osavalmistuksesta aina työmaalle saakka. Pakkausten lisäksi olemme halunneet selvittää tuotteidemme hiilijalanjäljen, joka mahdollistaa jatkossa näiden asioiden tarkemman seurannan ja kehittämisen.

Ympäristöselosteiden valmistumisen jälkeen olemme jo pystyneet vähentämään päästöjä kuparissa, sekä tuotteiden pakkauksissa. Tuotteiden valmistuksen hiilijalanjälkeä vähennetään aktiivisesti myös vuonna 2024 tuotteiden rakennetta kehittämällä. Vuodesta 2020 lähtien EU:n alueella rakennustyömaiden kierrätysaste on ollut vähintään 70%, kaikki työmaalle päätyvä Itulan käyttämä pakkausmateriaali on kierrätettävissä puu- ja muovijätteen keräykseen.

Uusi rakentamislaki velvoittaa rakennusten hiilijalanjälkilaskentaa osana rakennusluvan ilmastoselvitystä 2025 alkaen. Ympäristöseloste (EPD) on vielä tällä hetkellä vapaaehtoinen standardoitu ja vertailukelpoinen tapa valmistajille esittää tietoa tuotteen valmistuksen ympäristövaikutuksista ja mahdollistaa päätöksentekijöille tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kestävän kehityksen mukaisten rakennustuotteiden valinnassa. Suomessa ympäristöselosteet liittyvät lakeihin: RaKL 38 § rakennuksen vähähiilisyydestä, RaKL 15 § kansalliseen päästötietokantaan, RaKL 39 § rakennuksen elinkaariominaisuuksista ja RaKL 139 § rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeesta.

Itulan valmistamien kattosäteilijöiden ympäristöselosteet on ladattavissa kansainvälisestä EPDHub tietokannasta:

ItuGraf
https://manage.epdhub.com/?epd=HUB-0409

ItuString+
https://manage.epdhub.com/?epd=HUB-0410

Teksti ja lisätietoa:
Petri Sormunen, toimitusjohtaja, Itula Oy, 044 066 1627, petri.sormunen@itula.fi