14.6.2018

Pien-Saimaan kunnostukselle jälleen tunnustusta

Pien-Saimaan kunnostukselle jälleen tunnustusta

Vuoden 2018 Vesistökunnostaja -palkinto on myönnetty tänä vuonna Kaakkois-Suomeen ’Pien-Saimaan pelastajille’ ja Pien-Saimaan kunnostustoiminnalle.

Vuoden vesistökunnostaja valittiin nyt kuudetta kertaa. Tälläkin kertaa tarjolla oli useita palkitsemisen arvoisia ehdokkaita ja kilpailu oli erityisen tasaväkistä. Valintakriteereissä korostettiin konkreettista kunnostustoimintaa ja vapaaehtoistyötä, jota oli kaikilla ehdokkailla, mutta vuoden vesistökunnostajalla toiminta on lisäksi ollut erityisen laaja-alaista, vaikuttavaa ja pitkäjänteistä.

Perusteluinaan raati kertoi, että vuoden 2018 vesistökunnostajayhteisö ’Pien-Saimaan pelastajat’ on selvittänyt vesistön tilaa, suunnitellut sekä konkreettisesti ja laajamittaisesti toteuttanut useita vesistön tilaa parantavia toimenpiteitä. Ongelmiin on haettu uusia ratkaisuja, innovaatioita, ja toiminnassa on vahvaa vapaaehtoisuutta. Hankkeille on aktiivisesti luotu rahoitusmahdollisuuksia.

Toiminnan ja hankekokonaisuuden keskeisinä moottoreina ovat Lappeenrannan kaupunki ja Pien-Saimaan vesiensuojeluyhdistys. Avaintoimijat ovat omalla aktiivisella otteellaan, hankkeisiin sitoutumisellaan ja kannustavalla esimerkillään onnistuneet luomaan laajan vesienhoidon verkoston. Eri toimijat ovat yhdessä tehneet tuloksellista yhteistyötä yhteisen tavoitteen eteen. Toimenpiteet ovat perustuneet huolelliseen suunnitteluun ja niiden vaikutuksia on seurattu. Tulokset osoittavat konkreettisen onnistumisen kohdevesistön tilan paranemisena.

Palkinto jaetaan vuosittain järjestettävän vesistökunnostusverkoston seminaarin yhteydessä. Tänä vuonna seminaari järjestettiin 12.–14.6. Oulussa. Palkinnon vastaanottivat Oulussa Pien-Saimaan pelastajien edustajina Raija Aura ja Marjut Sassi ja sen ojensivat Anton Keto Ympäristöministeriöstä ja Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskuksesta SYKE:stä. ”Tämä on ihan mahtava tunnustus tälle suurelle yhteisölle, jossa kukin tahollaan tekee arvokasta työtä Pien-Saimaan hyväksi. Tämä taatusti innostaa ja motivoi jatkamaan pitkäjänteistä työtämme”, riemuitsee Raija Aura yhteisestä palkinnosta.

Vuoden vesistökunnostaja -palkinnon saaja voi olla henkilö, hanke, yhdistys tai yhteisö, joka on tehnyt esimerkillistä työtä vesistöjen kunnostuksen eteen. Palkinnon saajan valitsee vuosittain vaihtuva raati, johon tänä vuonna kuuluivat Seppo Hellsten Suomen ympäristökeskuksesta, Jenni Jäänheimo Ympäristöministeriöstä, Sanni Manninen-Johansen Vanajavesikeskuksesta, Pirkko-Liisa Luhta Metsähallituksesta, Manu Vihtonen WWF-Suomesta, Eeva-Kaarina Aaltonen Pohjanmaan Vesi ja ympäristö ry:stä sekä Jermi Tertsunen ja Sami Moilanen ELY-keskuksista.

Vesistökunnostusverkosto on valtakunnallinen kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta.

Lisätietoja:

projektikoordinaattori Raija Aura

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
p. 040 584 3278, raija.aura(at)lappeenranta.fi