1.7.2021

Pien-Saimaan mittauslautta on siirretty Sunisenselälle 30.6.2021

Pien-Saimaan veden laatua mittaava kelluva mittauslautta on huollettu ja siirretty Sunisenselälle. Mittauslautta mittaa veden lämpötilaa ja happipitoisuutta sekä sameutta, klorofyllipitoisuutta ja sinilevien fykosyaniinipitoisuuksia ja lähettää tiedon kerran tunnissa internet-pohjaiselle palvelimelle. Mittauslautan avulla seurataan mm Kivisalmen pumppaamon vaikutusta Sunisenselän ja Pien-Saimaan veden laatuun. Suomen ympäristökeskus hyödyntää seurantadataa Horizon 2020 WQeMs kaukokartoitushankkeessa, jossa kehitetään mm. satelliittiseurannan keinoja sinileväseurannassa ja ennusteiden laatimisessa.

Mittauslautta on toiminut Pien-Saimaalla vuodesta 2010: Riutanselällä vuosina 2010 -2013, Piiluvanselällä vuosina 2013-2017 ja 2018-2020 Koneenselällä. Pien-Saimaan veden laatua seurataan myös vesinäyttein ja laboratorioanalyysien avulla 20 näytepisteellä neljä kertaa vuodessa. Kivisalmen pumppaamon vaikutuksia seurataan neljällä seurantapisteellä kerran kuukaudessa.

Mittauslautta on varustettu heijasteilla, tutkanheijastimilla ja valolla. Virtalähteenä toimivat aurinkopaneelit. Toivomme, että mittauslautta saa toimia häiriöittä ja lähettää arvokasta tietoa veden laadusta.

Lisätietoja:

Raija Aura, 040 5843 278, raija.aura@lappeenranta.fi