7.10.2014

Puolet alle 20 kilometrin matkoista taitetaan Lappeenrannassa joko pyörällä tai kävellen

Puolet alle 20 kilometrin matkoista taitetaan Lappeenrannassa joko pyörällä tai kävellen

Lappeenrannan kaupungin toukokuussa 2014 nettikyselynä toteuttamaan kulkutapakyselyyn vastasi kaikkiaan 442 kaupunkilaista. 85 prosenttia vastaajista oli työikäisiä, iältään 26‒62-vuotiaita. Tutkimustulosten perusteella puolet alle 20 kilometrin matkoista taitetaan Lappeenrannassa joko pyörällä tai kävellen. Pyöräilyn osuus on poikkeuksellisen suuri ja henkilöautolla tehtyjen matkojen osuus tavallista pienempi verrattuna muihin yhtä suuriin kaupunkeihin.

Kyselyssä tutkittiin, millä välineellä Lappeenrannassa taitetaan matkoja, joiden pituus on yhdestä kahteenkymmeneen kilometriin. Vastanneista 29 prosenttia kulki pyörällä, 20 prosenttia kävellen, 41 prosenttia henkilöautolla ja ainoastaan kuusi prosenttia bussilla. Loput matkasivat esimerkiksi moottoripyörällä, mopolla tai paketti- tai kuorma-autolla.

Kyselyyn kirjattua matkaa kertyi kaikkiaan 2017 kilometriä 456 matkapäivältä. Miehiä oli vastanneiden joukossa 52 enemmän kuin naisia.

Suunnitteluinsinööri Mauri Backman kaupungin teknisestä toimesta on yllättynyt pyörällä poljettujen matkojen suureen osuuteen.

‒ Saattaa olla, että pyörällä liikkuvat olivat motivoituneempia vastaamaan kyselyyn kuin työmatkansa autolla taittavat, mutta tulosten perusteella pyöräily on kuitenkin kasvattamassa suosiotaan. Pyöräilyn osuus vastaavankokoisissa kaupungeissa on yleensä korkeintaan 15 prosenttia, kun meillä se oli liki puolet enemmän. Vastaavasti henkilöautolla liikkuvien osuus on yleensä 20 prosenttia suurempi kuin kulkutapakyselyyn vastanneet ilmoittivat. Sen sijaan joukkoliikenteen osuus vastaa vertailukaupunkien lukuja, Backman laskee.

Matkojen pituuden perusteella Backman päättelee, että pyörällä poljetaan pääsääntöisesti korkeintaan kolmen kilometrin pituisia matkoja ja sitä pidemmille matkoille lähdetään useimmiten henkilöautolla tai linja-autolla. Kävelyä suositaan alle kahden kilometrin matkoilla.

Kyselytutkimuksesta saadut tiedot kaupunkilaisten kulkutapamieltymyksistä otetaan huomioon, kun Lappeenrannassa kehitetään liikenneturvallisuutta ja eri kulkuvälineille soveltuvia väyliä. Tietoja on tarkoitus kerätä toistuvasti pitkällä aikavälillä. Seuraava kulkutapakysely järjestetään toukokuussa 2015.

Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin Holiday Club Saimaa lahjakortti. Arpaonni suosi Kourulassa asuvaa Arja Ylä-Outista.