1.10.2018

Rakennusten hiilijalanjälkilaskenta rakennusten energiatehokkuuden parantamisen rinnalla

Rakennusten hiilijalanjälkilaskenta rakennusten energiatehokkuuden parantamisen rinnallaRakentamisen ja rakennusten kasvihuonekaasupäätöihin voidaan vaikuttaa laskemalla rakennuksen koko elinkaarenaikainen hiilijalanjälki. Elinkaariajattelu korostuu tulevaisuudessa vielä enemmän, sillä ympäristöministeriö on laatinut vähähiilisen rakentamisen kriteerit. Kriteereillä pyritään pienentämään rakentamisen ja rakennusten kasvihuonekaasupäästöjä rakennusten energiatehokkuuden parantamisen rinnalla.

LCA Consulting Oy toteuttaa Kuhmoon rakennetun uuden puukoulun hiilijalanjälkilaskennan. Puukoulun rakennushanke on toteutettu pääosin kainuulaisin voimin. Puukoulun hiilijalanjälkilaskenta on osa Woodpolis 2020-hanketta, jossa pyritään kehittämään muun muassa kehittämään Kantolan Woodpolis puutuoteteollisuusalueen aluekehitystä.

”Puukoulun hiilijalanjälkilaskennassa tarkastelemme puukoulun koko elinkaarta. EN 15804 standardin mukaisesti toteutettuun koko elinkaaren hiilijalanjälkitarkasteluun sisältyy moduulikohtaiset tarkastelut aina rakennusmateriaalien valmistuksen, rakentamisvaiheen, käyttövaiheen ja purkamisen kautta jätevirtojen loppuhyödyntämiseen saakka. Jo ennen rakennusprojektin aloittamista, voidaan hiilijalanjälki laskennalla kiinnittää huomiota niihin seikkoihin ja materiaalivalintoihin, joista voi aiheutua merkittävimmät kasvihuonekaasupäätöt,” sanoo Antti Niskanen LCA Consultingilta.

”Toteuttamalla laskenta EN 15804 standardin mukaisesti voidaan eri moduulikohtaisin tarkasteluin todentaa esimerkiksi, miten rakentamisessa on huomioitu koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Lisäksi laskennalla voidaan myös todentaa, miten rakentamisessa noudatetaan ympäristöministeriön asettamia vähähiilisen rakentamisen kriteerejä”, lisää Antti Niskanen LCA Consultingilta.

Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen on perinteinen menetelmä rakennusten käytön aikaisen hiilijalanjäljen pienentämiseen. Energiatehokkuutta voidaan parantaa eri materiaalein, mutta kasvihuonekaasupäästöjen kannalta on tarpeen tarkastella myös eri materiaaleista niiden elinkaaren aikana aiheutuvat päästöt.

Lisää tietoa aiheesta:

Antti Niskanen
toimitusjohtaja, LCA Consulting Oy
antti.niskanen@lca-consulting.fi
puh. +358 40 76 28 444
LCA Consulting Oy

LCA Consulting Oy on erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan kehittämiseen elinkaarimallintamisen menetelmillä. LCA Consulting palvelee asiakkaitaan myös erilaisissa resurssitehokkuuteen-, uusiutuvan energian-, ja teknologiavertailuihin liittyvissä selvityksissä. Lisätietoa LCA Consultingin tuottamista palveluista: www.lca-consulting.fi