16.8.2015

Sähköä auringosta

Sähköä auringosta

Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg ja kaupunginsihteeri Juha Willberg ovat virkatyössään mukana laatimassa Etelä-Karjalan kuntien ilmasto-ohjelmaa. Molemmat ovat olleet myös valmistelemassa Lappeenrannan liittymistä Hinku-verkostoon sekä Resurssiviisaisiin kaupunkeihin.

Virkatyönsä lisäksi Willbergit haluavat yksityishenkilöinäkin hillitä ilmastonmuutosta ja edistää uusiutuvan energian käyttöä Lappeenrannassa.

Kaupunki, Lappeenrannan yliopisto ja suuret lappeenrantalaiset yritykset ovat jo tehneet ilmaston puolesta hyviä ja kauaskantoisia päätöksiä, joiden vaikutukset näkyvät vähentyneinä päästöinä ja uusiutumattoman energian kulutuksen vähenemisenä.

Suurin muutos saadaan aikaan kuitenkin vasta sitten, kun yksittäiset ihmiset muuttavat kulutustottumuksiaan ja ottavat käyttöön esimerkiksi aurinkoenergiaan perustuvia järjestelmiä.

Kun Willbergit kuulivat keväällä 2015 lappeenrantalaisen diplomi-insinööri Vesa-Matti Puron organisoimasta kolmannesta aurinkosähköjärjestelmien yhteistilauksesta, he päättivät lähteä mukaan. Tilauksesta innostuivat myös ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen ja Lappeenranta Free Zone Oy:n toimitusjohtaja Hannu Lappalainen.

Yhteistuumin Saksasta hankittiin 1200 aurinkopaneelia, jotka jatkossa tuottavat sähköä eri puolilla Suomea. Osalla hankkeeseen osallistuneista oli jo vanhastaan aurinkopaneeleita käytössään, ja hyvien kokemustensa innostamana he laajensivat omaa aurinkosähkövoimalaansa lisähankinnalla.

Willbergien rivitalokodin autokatoksen katolle asennettiin kymmenen paneelia.

– Tärkeintä ei ole investoinnin takaisinmaksuaika tai muu vastaava suora taloudellinen hyöty, vaan se, että olemme mukana edistämässä uusiutuvan energian hyödyntämistä, päästöttömyyttä ja uusia innovaatioita. Näiden paneelien tuottamalla aurinkoenergialla saamme laskennallisesti katettua kolmanneksen asuntomme vuotuisesta sähkönkulutuksesta. Paneelit tuottavat ilmaista energiaa seuraavat 40 vuotta ja niistä hyötyvät myös meidän jälkeemme asunnossa asuvat henkilöt, Juha Willberg laskee.

– Ja seuraava automme on ehkä ladattava hybridiauto, jolla pystyy liikkumaan sähkön voimalla käytännössä kaikki keskusta-alueen ajot, päästöittä, Juha Willberg jatkaa.