14.10.2016

Sivuvirroista uutta liiketoimintaa

Sivuvirroista uutta liiketoimintaa

FISS Etelä-Karjalan teollisten symbioosien palvelu parantaa Etelä-Karjalan alueen yritystoiminnan kannattavuutta tehostamalla yritysten materiaalien ja energian käyttöä. Palvelu edesauttaa uuden liiketoiminnan syntymistä lisäämällä tietoa yrityksissä syntyvistä jäte- ja sivutuotevirroista ja niiden ominaisuuksista. Tavoitteena on myös lisätä pk-yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välistä yhteistyötä alueen liiketoiminnan vahvistamiseksi sekä edesauttaa teollisiin symbiooseihin liittyviä lupakäytäntöjä.


FISS Etelä-Karjalan teollisten symbioosien palvelu vauhdittaa sivuvirtojen hyödyntämistä alueellamme ja liittää meidät Motivan koordinoimaan kansalliseen FISS toimintamalliin. Wirman ja Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston (LUT) yhdessä toteuttamassa hankkeessa selvitetään alueen yritysten tarpeita raaka-aineiden ja energiankäytön tehostamiseksi sekä kartoitetaan yritysten sivuvirtoja, joille etsitään hyötykäyttöä. Kehittämismahdollisuuksia identifioidaan Etelä-Karjalan teollisuuden alan yrityksistä. Suurimpia materiaalivirtoja tuottavat metsäteollisuus, kaivannaisteollisuus ja metalliteollisuus. Alueella on lisäksi elintarviketeollisuutta ja rakennusalan ja jätehuoltoalan yrityksiä. Tavoitteena on löytää valituille teollisen symbioosin esimerkkikohteille kestävät toteutustavat. Samalla selvitetään yritysten osaamisen kehittämistarpeita ja kehitetään osaamista sivuvirtojen hyödyntämisessä.

Hankkeessa toteutetaan pilotointeja esim. sementtiteollisuudessa kehittämällä eri tahojen alueellinen symbioosi, materiaalien kierto ja sitä kautta uutta liiketoimintaa ja kasvua toimijaketjulle. Teollisten symbioosien palveluun selvitetään lisäksi esim. uuden lietteenkäsittelylaitoksen jätevirtojen hyödyntämistä sekä teollisuuden ylijäämälämmön symbioosimahdollisuuksia. Symbioosien löytämiseksi järjestetään mm. työpajoja, joista ensimmäinen on tarkoitus pitää marras-joulukuussa. Lisätietoja Etelä-Karjalan teollisten symbioosien palvelusta saa Terhi Jantuselta, terhi.jantunen@wirma.fi.