28.5.2021

Soletair Power löysi uusia asiakkaita Fast Experts Teams -palvelun ja digialustan avulla

Lappeenrantalaisella Soletair Power Oy:llä oli haaste: mistä löydetään ensimmäinen asiakas yrityksen uraa uurtavalle vihreän teknologian innovaatiolle.

Yrityksessä oli nimittäin kehitetty laite, jolla tuotetaan synteettistä uusiutuvaa polttoainetta rakennuksen tuloilman hiilidioksidista.

- Eli tuotamme ilmasta polttoainetta, mikä on hyvin ekologista, kiteyttää yrityksen toimitusjohtaja Petri Laakso.

- Tiesimme, että tuote on loistava. Meidän haasteemme oli löytää tuotteelle potentiaalisia asiakkaita.

Soletair Powerin liiketoiminta syntyy siitä, että ilmasta otetaan pois hiilidioksidia (CO2), minkä seurauksena sisäilma paranee ja ihmiset voivat tehdä työnsä tehokkaammin. Eivätkä hyödyt lopu siihen.

- Kaapattu hiilidioksidi voidaan yhdistää vedyn kanssa hiilivedyiksi, josta tuotetaan synteettistä polttoainetta, Laakso selittää.

Samalla rakennus toimii niin sanottuna hiilinieluna. Meidän laitteellamme voidaan tehdä negatiivisia päästöjä kiinteistöön jopa 50 % kiinteistön päästöistä. Näin rakennuksesta tulee hiilinielu.

Laite oli hyvä, mutta se piti pilotoida ja löytääkseen potentiaalisia asiakkaita Laakso kääntyi Lappeenrannan kaupungin Greenreality Networkin kehityspäällikön Markku Mäki-Hokkosen puoleen.

Silloin syntyi ajatus kokeilla Nopeat tiimit -hankkeen kehitteillä olevaa Fast Expert Teams (FET) palvelua. FET on digitaalisia alustoja ja verkostoja hyödyntävä nopealiikkeinen asiantuntijoiden väliaikainen tiimi, joka ratkoo aina kutakin valittua yrityslähtöistä ongelmaa valitun fasilitaattorin tukemana.

Taustalla Nopeat tiimit -projekti

Fast Expert Teams -ongelmanratkaisumallia on kehitetty Greenreality-verkostossa vuonna 2019 alkaneen Nopeat tiimit -hankkeen avulla. LUT-yliopisto kehittää toimintamallia Greenreality-verkoston tarpeisiin yhdessä Lappeenrannan kaupungin kanssa.

- Verkostolle synnytetään uutta mallia tai oikeastaan palvelua, jolla niiden ongelmia ratkotaan yhdessä digitaalisesti, kertoo Mäki-Hokkonen.

- Palvelu tarvitsi testaaja ja Soletair Powerin yhteydenotto ja myönteinen asenne tulivat kuin tilauksesta!

Laakso ja Mäki-Hokkonen syöttivät haasteen digitaaliselle alustalle. Alku näytti lupaavalle.

- Fasilitaattoreina toimineet Janne Hietaniemi ja Eetu Helminen Solvedista olivat erittäin verkottuneita ja heidän kauttaan saatiin paljon erinomaisia kontakteja ja palavereja, kertoo Laakso.

- Keskustelimme hyvin erilaisten asiantuntijoiden ja palveluntarjoajien kanssa.

Melko pian aloituksen jälkeen kuitenkin huomattiin, että näin uudelle ratkaisulle on vaikea löytää maksavaa asiakasta.

- Muutimme vähän fokusta ja kävimme taas mielenkiintoisia keskusteluja erilaisten osapuolien – muun muassa tutkijoiden, palveluntarjoajien ja kiinteistönomistajien – kanssa.

- Koko prosessi oli yhdistelmä asiantuntijoiden kuulemista, yhteistyötä, ideointia ja yhteisten työkalujen pohdintaa.

Kaiken kaikkiaan Solvedin digitaalista alustaa ja energia- ja cleantech-alan yhteisöä hyödyntävä projekti kesti kaksi ja puoli kuukautta ja sinä aikana tunnistettiin ja noin 10 pilottiasiakasta, joihin oltiin myös yhteydessä.

- Ponnistukseen osallistui parisen kymmentä asiantuntijaa, kertoo Laakso.

- Prosessin aikana onnistuttiin yhdistämään oikeat ihmiset ja kaiken kaikkiaan pystyimme kirjaamaan yli 100 erillistä asiaan liittyvää ideaa tai oivallusta.

Myös Mäki-Hokkonen pitää tuloksia erittäin rohkaisevina ja kutsuu mukaan kaikkia Greenreality verkoston olemassa olevia ja mahdollisia uusia jäseniä kokeilemaan ongelmanratkaisua Solved-alustalla. Palvelu on tarkoitettu nimenomaan verkoston jäsenille.

- Kuten aina Greenrealityssä myös tällä hankkeella halutaan luoda lisää kestävään kehitykseen ja digitalisaatioon liittyviä työpaikkoja ja saada siten alueelle lisää elinvoimaa, sanoo Mäki-Hokkonen lopuksi.

+++

Nopeat tiimit Greenreality-verkoston katalyyttinä -hanketta toteuttavat Lappeenrannan kaupunki ja LUT-yliopisto, ja sen päärahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastolta.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Petri Laakso, Soletair Power Oy
p. +358 40 544 5646, petri.laakso@soletairpower.fi

Kehityspäällikkö Markku Mäki-Hokkonen, Lappeenrannan kaupunki, Greenreality-palvelut
Puh. +358 40 569 5515, markku.maki-hokkonen@lappeenranta.fi

Professori Kirsimarja Blomqvist, LUT yliopiston kauppakorkeakoulu
Puh +358 40 755 1693, kirsimarja.blomqvist@lut.fi